Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Offentlig sektor

Med mer än 50 års erfarenhet av den offentliga sektorn, har vi under åren hjälpt statliga myndigheter, kommun och landsting att bygga innovativa digitala lösningar som har förbättrat samhällsservicen.

Förenkla för medborgarna

Uppdatera era tjänster inom offentlig sektor för den digitala tidsåldern. Skapa ett smartare samhälle genom att sätta medborgaren i centrum.

Cristina Petrescu

Executive Vice President, Public, Healthcare and Welfare

Aktuellt

Esbo stad: ett unikt experiment med AI

Artificiell intelligens identifierade personer som behöver stöd.

Läs mer

Kommer ett datastyrt tillvägagångssätt med individen i fokus att skapa ett smartare samhälle?

Data ger möjligheter att bilda ett smartare samhälle, mer avancerat än någonsin förut.

Läs mer

Datasynkronisering tacklar den stora GDPR-utmaningen

sprids medborgarnas data i mellan osynkroniserade data silos? Varför är detta kritiskt?

Läs mer

Distribuerade företagsnätverk kan förbättra offentlig-privat samarbete

Hur blockchain-teknik gör det möjligt skapandet av mer demokratiskt styrda och distribuerade plattformar som undviker leverantörsinlåsning.

Läs mer
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn