noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Verkstadsindustriföretaget Valmet implementerar global projektportföljhantering

Mer effektiva och transparenta leveranser med enhetlig projektportföljhantering.

Magnus Ragnerbrink

Head of Industrial Services, Sweden

Utmaningen

Valmet ville hitta ett mer effektivt sätt att hantera kvaliteten och kostnaden för leveransprojekt på alla geografiska platser och över olika affärsområden.

Lösningen

Tieto genomförde en global implementering av projektportföljhanteringssystemet CA PPM. Systemet möjliggör transparent projektövervakning och förbättrar hanteringen av tidsplaner och risker.

Valmets projektleveranser sträcker sig från maskin- och produktionsanläggningskomponenter till leverans av hela produktionslinjer. Lösningen för projektportföljhantering som Tieto tillhandahöll för Valmet används för närvarande i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Lösningen för projektledning har 1 000 användare och hanterar för närvarande cirka 25 000 projekt. Sammanlagt har systemet hanterat över 100 000 projekt. Leveranshistoriken registreras i systemet och den informationen kan användas i framtida leveranser.

Läs mer om Application Services Läs mer om lösningen CA PPM

Om kunden

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automatisering och tjänster för massa-, pappers- och energibranschen. Valmets 12 000 anställda arbetar över hela världen.

Valmet
Standardiserade projektportföljhanteringsprocesser och verktyg möjliggör förenlighet inom alla affärs- och verksamhetsområden, för hela personalen och organisationen.

Enhetlig projektportföljhantering

Standardiserade projektportföljhanteringsprocesser och verktyg möjliggör förenlighet inom alla affärs- och verksamhetsområden, för hela personalen och organisationen.

Enhetliga procedurer förtydligar arbetsbeskrivningar och ansvarsområden, och minskar samtidigt behovet av manuellt arbete och användandet av andra kommersiella produkter.

Dagliga arbetet effektiviseras

Enhetliga procedurer förtydligar arbetsbeskrivningar och ansvarsområden, och minskar samtidigt behovet av manuellt arbete och användandet av andra kommersiella produkter.

När projekthanteringen av leverans är effektiv och transparent blir det lättare att upptäcka problem och åtgärda dem i ett tidigare skede.

Förbättrad riskhantering

När projekthanteringen av leverans är effektiv och transparent blir det lättare att upptäcka problem och åtgärda dem i ett tidigare skede.

Valmet background
Spela video

Transparenta leveransprojekt

Valmet ville förbättra övervakningen och kontrollen av företagets globala projektportföljhantering. Målet var att göra leveransprojekten mer förutsägbara och transparenta samtidigt som man gör det möjligt att hitta problem tidigare.

Valmets leveranser inom olika affärsområden måste fortlöpa smidigt för att kunden ska få lösningen i tid och inom budget. Även de minsta förseningarna kan påverka hela leveranstidsplanen. Förseningar kan också leda till extra kostnader och en minskning av förtroendet.

Utmaningen möttes genom att skapa en intern projektprestandamodell som godkändes på alla organisatoriska nivåer. När personalen hade engagerat sig i förändringen började Valmet utvärdera de olika verktygen för projekthantering.

Vi visste vad vi ville uppnå med lösningen. Tieto hjälpte oss att identifiera de funktioner som gör att vi kan uppnå våra mål.

Heikki Pyykkönen

Service Manager, Valmet

All projektrelaterad data i ett enda verktyg för första gången

Verktyget konfigurerades för att stödja både behovet av en övergripande portföljövervakning på företagsnivå samt behovet av att stödja alla projektledare inom Valmets olika affärsområden.

Projektportföljhanteringslösningen fastställer tydliga ansvarsområden för olika leveransfaser. Lösningen har gjort leveransprocesserna mycket tydligare. Leveransplaner, arbetsfaser och kostnader kan övervakas i realtid, nu när hanteringen och övervakningen av identifierade risker har centraliserats.

Fördelen med att använda CA PPM var uppenbar, eftersom det var första gången ett enda verktyg tillhandahållit all projektrelaterad data på ett ställe.

Hur levererade Tieto?

Tietos konsulter, tekniska arkitekter och specialister har djup kunskap om verktyget. De ger dagligt stöd och utvecklar kontinuerligt lösningen.

Tietos implementeringsprojekt av CA PPM genomfördes i faser och i tre utgåvor. Tieto agerade också som rådgivare, designade lösningen och utförde den tekniska implementeringen, inklusive 13 integrationer till relaterade affärssystem, som ERP och finansiella system. Tieto har också justerat verktygsfunktioner och terminologi för att möta behoven hos Valmets olika verksamheter.

Tieto organiserade flera workshops med viktiga intressenter för att få den rätta grundläggande logiken för CA PPM-lösningar. Användarna konsulterades noggrant i ett tidigt skede. De viktigaste användarna fick bekanta sig med verktygets grundläggande funktioner och fick påverka designen och se till att funktionerna överensstämmer med deras behov.

Tieto var en flexibel och agil partner, som också utmanade oss i vårat tänkande.

Heikki Pyykkönen

Service Manager, Valmet

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn