noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Molnbaserade lösningar för Drammen kommun i Norge

Hur Tieto och Drammen kommun i Norge skapar lösningar för dagens och morgondagens tjänster.

Mats Svensson

Head of Sales

Utmaningen

Drammen blir Norges sjunde största kommun år 2020, och har satt höga mål för utrullning av digitala tjänster för medborgare i den nya storkommunen. Som ett led i arbetet har Drammen ingått avtal med Tieto om att implementera en ny molnbaserad lösning för kvalitetsstyrning, ärendehantering och arkiv.

Lösningen

Lösningen bildar plattformen för att kunna erbjuda bättre och fler digitala tjänster till invånare, näringsliv och de egna medarbetarna. Det är ett uttalat mål att invånarna i kommunen ska få bättre insyn och ökad medverkan i hanteringen av egna ärenden.

Om kunden

Drammen 2036 – större, smartare och friskare. Drammen ligger centralt i östra Norge. Det bor i dag 67 000 invånare i kommunen, men staden är regionhuvudstad för ett område med 160 000 invånare.

En digital lösning som förenkla vardagen för invånare, näringsliv och kommunens medarbetare.

Användarvänlighet för alla användare

En digital lösning som förenkla vardagen för invånare, näringsliv och kommunens medarbetare.

Lösningen är skalbar, ger ökad tillgänglighet för användarna och är kostnadseffektiv.

Effektiva offentliga tjänster

Lösningen är skalbar, ger ökad tillgänglighet för användarna och är kostnadseffektiv.

En molnbaserad lösning möjliggör det digitala verktyget vart som helst, när som helst.

Tillgänglighet

En molnbaserad lösning möjliggör det digitala verktyget vart som helst, när som helst.

Spela video

Den nya digitala staden

Ökar digitaliseringstakten inför ny storkommun

Framtidens digitala lösningar 

Public 360° ska rullas ut i de kommuner som utgör Nya Drammen kommun redan under 2019. Nya Drammen kommun kommer att bestå av Svelvik, Nedre Eiker och Drammen kommun, och lösningen kommer totalt att omfatta över 100 000 invånare. Kommunsammanslagningen ska gälla från 1/1 2020.

– I dag handlar kontakten mellan medborgare och kommunen om kort väntetid och personlig betjäning. Framtidens kontakt handlar om att möjliggöra för ökad användning av digitala lösningar. Den mest effektiva formen för digitalisering är helt integrerade lösningar, och många av våra affärssystem ska integreras i lösningen från Tieto. Därmed kan vi göra det möjligt för invånarna att i utökad grad medverka i sina egna ärenden, säger Frank Baklid, Digitaliseringschef i Drammen kommun.  

Centrala mål med införskaffandet är att skapa en välfungerande lösning för ärendehantering och arkiv. Detta är en viktig grundsten för digitalisering av kommunens tjänster, och är centralt för att uppnå fler och bättre tjänster samt en öppen och tillgänglig kommun som kan bidra till ett mer effektivt nyttjande av resurser och bättre beslut.

Framtidens kontakt handlar om att möjliggöra för ökad användning av digitala lösningar.

Frank Baklid

Digitaliseringschef i Drammen kommun

Digitalisering i praktiken
Lösningen använder intelligent teknologi och teknikanvändning för att avlasta kommunens medarbetare där det är möjligt; och lösningen nyttjar kontext- och innehållsanalys för att ge användaren stöd vid användningen av lösningen. Lösningen är skalbar, ger ökad tillgänglighet för användarna och är kostnadseffektiv. Därmed kan ärendehanteringen effektiviseras och resultera i bättre offentliga tjänster. Användarvänlighet är centralt för alla användare, och den nya lösningen från Tieto gör det möjligt att automatisera repetitiva processer.

– Drammen förtjänar ros för att man sätter nya höga mål och vi är verkligen stolta över att leverera digitala lösningar som ska förenkla vardagen för invånare, näringsliv och kommunens medarbetare. För oss är det viktigt att bidra med molnbaserade och kostnadseffektiva lösningar för kommuner som har många krävande uppgifter i samband med pågående kommunsammanslagningar. Vi ser mycket fram emot denna uppgift, säger Gunnar Nybø, ansvarig för offentlig sektor i Tieto Norge.

Digitala lösningar som ska förenkla vardagen för invånare, näringsliv och kommunens medarbetare

Gunnar Nybø

Leveransen är baserad på Tietos eByggsakslösning och molnbaserade lösning Public 360°, som är en standardiserad lösning för hantering av ärenden, dokument och arkiv inom offentlig sektor.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn