noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Trondheim kommune - helsevakta forbedrer pasientsikkerheten ved å automatisere arbeidsflyten

Integrasjoner samler informasjon fra ulike systemer i ett samlet oppslag og operatøren på helsevakta kan enkelt sammenstille et notat som sendes ut, uten å manuelt kopiere eller føre inn informasjon.

Unni Kvisvik

Head of Regions, Public Sector

Utfordringen

Helsevakta i Trondheim er bindeleddet mellom bruker og helsepersonell som skal ut til en den som har utløst trygghetsalarm. Ulike systemer for ulike funksjoner og informasjon gjorde at operatørene på helsevakta selv måtte megle mellom programvarene. 

Løsningen

Tieto utviklet en integrasjon som samler informasjon fra ulike systemer i ett samlet oppslag. Operatøren på helsevakta kan enkelt sammenstille et notat som sendes ut, uten å manuelt kopiere eller skrive inn informasjon. Integrasjonen er utviklet etter behov fra og i samarbeid med Trondheim kommune.

Om kunden

Som første norske storby samlet Trondheim kommune alle akutte helsetjenester på ett sted. Helsevakta i Trondheim skal gi en koordinert og samordnet oppfølging når det oppstår ”ikke planlagte” behov for helsetjenester - hele døgnet, hele året.

Integrasjonene er utviklet etter behov fra og i samarbeid med Trondheim kommune.

Tett samarbeid

Integrasjonene er utviklet etter behov fra og i samarbeid med Trondheim kommune.

Integrasjon mellom de ulike systemene fører til bedre pasientsikkerhet.

Økt sikkerhet

Integrasjon mellom de ulike systemene fører til bedre pasientsikkerhet.

Med gode integrasjoner, blir menneskene avlastet, og de ansatte kan bruke tiden på andre viktige oppgaver.

Sparer tid

Med gode integrasjoner, blir menneskene avlastet, og de ansatte kan bruke tiden på andre viktige oppgaver.

Med gode integrasjoner, blir menneskene avlastet

Helsevakta i Trondheim tar imot varsel fra trygghetsalarmer. Fra helsevakta skal riktig ressurser bli sendt til rett sted, med informasjon om hvem helsepersonalet skal møte. Detaljer om adresse, personalia, tjenester, diagnoser, medikamenter, kontaktpersoner og funksjonsnivå er info som ligger i Gerica og som helsearbeideren er helt avhengig av å få og at er korrekt, for å kunne hjelpe.

Tidligere måtte operatørene på helsevakta manuelt slå opp brukeren i Gerica, for så å lese ut av Gericajournal opplysningene som operatøren vurderer som  relevant. Manuelt måtte operatøren på helsevakta åpne et annet system og skrive inn opplysninger som sendes videre til helsearbeideren som skal ut til pasient. «Et tidkrevende arbeid sårbart for menneskelige feil» beskriver Håkon Soldal avdelingsleder på helsevakta Trondheim.

Digitaliseringen av helsesektoren har skjedd gradvis noe som betyr at det er flere ulike systemer og til en viss grad fra ulike leverandører. Det blir fort en jobb i seg selv å overføre informasjon fra en programvare til en annen, og for menneskene som jobber med systemene kan det være en unødvendig tungvint jobb som havner hos dem. Men med gode integrasjoner, blir menneskene avlastet. Trondheim kommune er i gang med forberedelsene for å ta i bruk nye digitale trygghetsalarmer, byttet starter etter planen i høst. Det var i forbindelse med dette arbeidet som den virkelige fordelen med en integrasjon mellom de ulike programvarene meldte seg, forteller Soldal.

De beste løsningene er ofte de man ikke merker. De som bruker integrasjonen har fått en bedre flyt i deres arbeid

Håkon Soldal

Avdelingsleder, på helsevakta i Trondheim

De beste løsningene er ofte de man ikke merker

Gjennom integrasjonen utviklet av Tieto, samles informasjon fra ulike systemer i et samlet oppslag og operatøren på helsevakta kan enkelt sammenstille et notat som sendes ut, uten å manuelt kopiere eller føre inn informasjon.Integrasjonene er utviklet etter behov fra og i samarbeid med Trondheim kommune.

Trondheim kommune er i gang med forberedelsene for å ta i bruk nye digitale trygghetsalarmer, byttet starter etter planen i høst. Tieto utviklet integrasjonen i 2014, men det er i forbindelse med den kommende overgangen til digitale trygghetsalarmer som den store fordelen med en integrasjon mellom de ulike programvarene virkelig meldte seg, forteller Soldal.

«De beste løsningene er ofte de man ikke merker. De som bruker integrasjonen har fått en bedre flyt i deres arbeid» forteller Soldal om tilbakemeldingen fra de ansatte som sitter med systemet hver dag.

For innbyggerne i Trondheim kommune fører integrasjonen utviklet av Tieto til bedre pasientsikkerhet. «Den tidligere løsningen var sårbar for menneskelige feil. Nå tas informasjonen direkte fra den originale masteren, operatøren kan plukke ut hvilke deler av informasjon som er relevant å sende videre til helsearbeideren som skal møte pasienten» forteller Soldal og legger til at den også sparer tid og skaper en bedre arbeidsflyt for helsevakta.

Når vi skal ha en programvare som skal behandle sensitive data, som journaler og personlige opplysninger, er datasikkerhet ekstremt viktig. «Derfor gir det en trygghet å jobbe med store seriøse aktører som vi vet at setter sikkerhet først, og som har lang erfaring med å jobbe med den type sensitiv informasjon.» avslutter Soldal.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn