noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Digitale nøkler hjelper hjemmetjenesten i Moss kommune å gi bedre pleie

Med mobiltelefon som multi-verktøy er det mulig.

Tom-Freddy Braathen

Senior Sales Manager, Welfare

For hjemmetjenesten i Moss kommune var nøkkelknipper og løse notater en evig utfordring for ansatte som besøkte flere pasienter hver dag. Ved å ta i bruk løsningene Lifecare Mobil Pleie og eLås, har de ansatte fått bedre oversikt og overblikk over viktig informasjon. Løsningen bidrar til tidsbesparelser og gir økt trygghet for de hjemmeboende.

Utfordringen

For å kunne besøke pasientene må de ansatte i hjemmetjenesten bære med seg separate nøkler til hvert hjem, og nøklene må senere leveres tilbake til hovedkontoret. Ettersom de ansatte bytter på å besøke de samme pleietrengende, må de også gjøre detaljerte notater om nye medisineringer eller diagnoser for å holde sine medarbeidere oppdatert.

Denne rutinen forårsaker mye papirarbeid og mange turer til hovedkontoret. Med Lifecare mobile løsning bærer den ansatte i stedet med seg all nødvendig informasjon elektronisk, via en mobiltelefon. Dører åpnes med en digital nøkkel, og alle notater gjøres direkte i mobilen. Dermed vises nye oppdateringer automatisk for den neste som besøker hjemmet, og all informasjon om medisinering er tilgjengelig ved et par trykk på skjermen.

– Brukerne får hjelp mye tidligere, og de er veldig glade for at hjelperne slipper å løpe rundt med nøklene deres. Det blir en kjempestor forbedring, sier Roger Renberg, som er prosjektleder i Moss kommune.

Løsningen

Phoniro leverer digital eLås som monteres på innsiden av døren, og som deretter kan åpnes utenfra med mobiltelefonen, Lifecare Mobil Pleie. Løsningen har blitt gått tatt imot av både ansatte og de pleietrengende.

– Jeg trodde de ville være skeptiske til å ha elektronisk lås på døren, men det har fått veldig god mottakelse. De vil ha moderne teknologi, sier Renberg.

 “Brukerne får hjelp mye tidligere. Det blir en kjempestor forbedring”

Muligheten til å lese andres notater på mobilen sparer ikke bare tid og papir, men gir også omsorgsgiveren et klarere bilde over pasientens tilstand og behov.

– Det innebærer betydelig mindre papirbruk, siden man har med seg alle opplysningene. Man får alltid korrekte medisinske opplysninger.

Leveransen

Moss kommune var først ut i Norge med å bruke Lifecare Mobil Pleie og eLås, som allerede har vært i bruk i Sverige i flere år. Løsningen breddes utover hele Norge.

– Rundt 3% av innbyggerne har kontakt med hjemmetjenesten, så det er store muligheter for digitale nøkler og mobil løsning. Digitale nøkler og Lifecare Mobil Pleie har et stort potensiale for å øke livskvaliteten for flere tusen brukere som får pleie i hjemmet, , sier Håvard Resløkken, som er Leder av Tieto Velferd, Norge.

Løsningen har bidratt tilsammen 10 prosents innsparing på tidsbruken for omsorgsgiverne ved hvert hjemmebesøk.

Om kunden

  • Moss ligger i Østfold, og grenser mot Våler og Rygge som en del av Vannsjøregionen, sammen med Råde.
  • Antall innbyggere er 31 802 pr 01.01.15.
  • Antall Årsverk i kommunen er totalt 1644 (SSB-tall).
  • Det er tre sykehjem i oss Kommune med totalt 252 sengeplasser, 188 langtidsplasser og 64 korttidsplasser.
  • Det er ca. 560 mottakere av hjemmesykepleie i kommunen. Det utføres ca 450 000 oppdrag pr år i hjemmetjenesten i Moss kommune. (1238 journaler/ oppdrag pr døgn pr 15.12.15).
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn