noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto förenklar och skapar en mer snabbrörlig verksamhet – inleder MBL-förhandlingar i Sverige

10 april 2019

Tieto lanserade en ny strategi den 6 februari 2019, med fokus på accelererad innovationstakt och värdeskapande för kunderna. Som ett led i detta, går Tieto ifrån den tidigare matrisstrukturen och introducerar en förenklad och mer agil nätverksbaserad verksamhetsmodell. Förändringen säkerställer snabbare tillgång till relevanta kompetenser för kunderna, samtidigt som det resulterar i mindre behov av intern samordning och administration.

I samband med den nyligen lanserade strategin, uppskattade Tieto att den förenklade verksamhetsmodellen skulle påverka cirka 700 roller globalt och resultera i årliga bruttobesparingar om 30-35 miljoner Euro. Då utformningen av den nya organisationen och arbetssättet har gått framåt, inleder Tieto idag MBL-förhandlingar om arbetsbrist med de fackliga organisationerna i Sverige med en uppskattad påverkan på uppemot 160 roller.

Förhandlingarna berör samtliga funktioner och affärsområden med undantag för Product Development Services och omfattar samtliga av Tietos lokaliseringar i Sverige. Den planerade reduceringen kan till viss del komma att pågå fram till slutet av 2019 men förväntas till största delen ha genomförts innan sommaren.

"Vi har de senaste åren förnyat företaget och går nu in i nästa fas för att ännu bättre kunna stötta våra kunder. Dessvärre innebär det även personalminskning, vilket är väldigt beklagligt. De här åtgärderna är helt enkelt nödvändiga för att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft och vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetarna genom den här förändringen" säger Håkan Dahlström, Managing Partner, Sweden.

I linje med strategin syftar även Tieto till att accelerera design – och data-ledd innovation och kommer att investera i nya teknologier och kompetenser inom området. Under strategiperioden planerar bolaget att tillföra ny expertis inom områden som data science, artificiell intelligens, datavetenskap, design, digitala kundupplevelser, mjukvaruutveckling och molnlösningar.

Tieto har idag nästintill 15 000 experter globalt, varav cirka 2 900 är lokaliserade i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Managing Partner, Sweden
Hakan.dahlstrom@tieto.com, 070-633 40 00

Kia Haring, Head of Global Communications
kia.haring@tieto.com, +358 40 765 3700

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn