noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Information med anledning av Stockholms stads polisanmälan

17 januari 2019

I december 2018 skickades personuppgifter avseende strax under 400 personer till fel mottagare. Incidenten inträffade i en meddelandetjänst som Tieto levererar till Stockholms stad. Tieto samarbetar med Stockholms stad för att reda ut vad som skett och tillsammans med staden lösa de problem som detta har medfört. Den 16 januari 2019 valde Stockholms stad att polisanmäla händelsen.

– Vi beklagar situationen och tar det inträffade på stort allvar. Det borde inte ha kunnat ske och Tieto välkomnar att detta utreds av polisen. Vi kommer att vara behjälpliga i deras arbete och fortsätter att samarbeta med Stockholms stad för att reda ut detta, säger Håkan Dahlström, Sverigechef Tieto.

Det dröjde en vecka innan staden informerades om händelsen och Stockholms stad har sedan tidigare gjort en anmälan till Datainspektionen i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

– Stockholms stad borde naturligtvis ha informerats snabbare. Vi har tydliga processer för hur liknande situationer ska hanteras, och i det här projektet har det skett en klar miss. Vi har säkerställt att något liknande inte ska kunna upprepas och ser fram emot att ta del av både Datainspektionens och polisens utredningar, säger Håkan Dahlström.

Problemet i tjänsten åtgärdades direkt efter upptäckt. Det rör sig om en isolerad händelse som inte har haft någon påverkan på Tietos övriga kunder och leveranser.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige
per.nordin@tieto.com, 070-290 97 02

Håkan Dahlström, Sverigechef Tieto
Hakan.dahlstrom@tieto.com, 070-633 40 00

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn