noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Behandlingen av strokepatienter förbättras med hjälp av AI i finskt projekt

04 november 2019

Varje år drabbas ca 24 000 personer i Finland av stroke. Tillståndet påverkar inte bara patienterna utan även deras anhöriga. I ett gemensamt projekt med det finska sjukvårdsdistriktet Kanta-Häme och Tieto ska man öka förståelsen för vårdprocessen så att patienterna kan erbjudas bättre individanpassad vård. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) och Natural Language Processing (NLP) kan man analysera omfattande medicinska rapporter och snabbt kunna ta fram ny och viktig information som är användbar i vårdprocessen.

Det är ofta svårt att förebygga och behandla en stroke, särskilt om man inte kan identifiera och förstå de faktorer som kan leda till en stroke på individnivå. En stroke kan bero på antingen en hjärninfarkt eller en intrakraniell blödning, som båda skadar hjärnvävnaden plötsligt till följd av en störning i blodcirkulationen. Många slaganfall skulle kunna förhindras om man förstod riskfaktorerna bättre och om patienten hade större möjlighet att påverka sin egen vård.

Ett gemensamt projekt mellan Kanta-Häme sjukvårdsdistrikt och Tieto har målet att förbättra vården av strokepatienter genom att öka förståelsen för varje individs bakgrundsinformation. Tack vare ny och mer exakt information kan vårdpraxis och sjukhusens dokumenteringsprocesser vidareutvecklas för att göra tjänsterna mer effektiva. Den patientdata som används i projektet kommer från systemet Tieto Lifecare och analyseras med hjälp av plattformen Tieto Intelligent Wellbeing.

– Vi gör en omfattande utveckling av värdebaserad hälso- och sjukvård, och den data som tas fram i projektet kommer att användas för det ändamålet. Vårdprocessen för stroke har utvecklats som ett samarbetsprojekt mellan första hjälpen, akut medicin, neurologi och radiologi, och resultaten har också väckt intresse internationellt, säger Seppo Ranta, chef för Kanta-Häme sjukvårdsdistrikt.

Resurser för utveckling av vård istället för databehandling   

Projektet påbörjades våren 2019 och skapar en djupare förståelse för strokepatienters levnadssätt och hemmiljöer genom att undersöka patientdata. Den information som behövs för analysen finns ofta i medicinska rapporter, och att gå igenom dem manuellt är en långsam och utmanande process. Istället kan artificifiell intelligens användas för att läsa igenom omfattande medicinska rapporter och snabbt gräva fram ny och viktig information som är användbar vid beslutsfattandet.

Genom att använda Artificiell intelligens-teknik såsom Natural Language Processing identifieras viktiga bakgrundsfaktorer utifrån  ostruktureradtextdata, för att till exempel kunna upptäcka hur många av patienterna som röker och vad de har för hemmiljö. En patients hemmiljö kan till exempel beskrivas med olika uttryck som ”i sitt eget hem ensam”, ”hemma med familjen” eller ”på ett vårdhem”.

– Vi lärde applikationen att förstå meningar med ett verktyg som är lätt att använda, vilket förbättrade den artificiella intelligensens precision. Vi blev positivt överraskade över hur bra det gick att identifiera väsentliga faktorer utifrån text. Den identifierade informationen kan användas för att utveckla vården och för framtida forskning, säger Hanna Narsakka, projektledare vid utvecklingsenheten i Kanta-Häme sjukvårdsdistrikt.

– Projektet hittade ett innovativt sätt att bearbeta stora datamängder på ett effektivt sätt. Lösningen Tieto Intelligent Wellbeing gör det möjligt att analysera i realtid, vilket innebär att läkare snabbare än tidigare har tillgång till den data som behövs för att fatta beslut, säger Hannu Pousi, Lead Software Developer vid Tieto.
 

Ytterligare information:
Tietos pressavdelning: news@tieto.com, +358 40 570 4072

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Bilagor

Tieto Intelligent Wellbeing

Matti Ristimäki

Vice President, Data-Driven Businesses

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn