noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto tar Folksam vidare i sin IT-modernisering

27 mars 2019

Folksam har de senaste åren satsat stort på en total digital omvandling för att kunna säkra den bästa kundupplevelsen. Det är nu klart att det blir mjukvaru- och IT-tjänsteföretaget Tieto som får uppdraget att säkerställa infrastrukturen för framtiden.

Tietos och Folksams relation inleddes 2012 när Tieto fick förtroendet att sköta Folksams infrastruktur och applikationsdrift. De senaste åren har Folksam i takt med digitaliseringen av samhället också påbörjat en stor omställning av hela verksamheten.

En ökad digitalisering är ett av fokusområdena för Folksam. Tieto ska som Folksams partner etablera den infrastruktur som ger möjligheter att uppnå en högre grad av automatisering, öka den datadrivna utvecklingen och genom mer frekventa releaser också tillgodose marknadens och kunders behov i en snabbare takt. Satsningen på en modern IT-miljö stärker också Folksam ännu mer som en attraktiv arbetsgivare för IT-specialister.

Avtalet är värt drygt 600 miljoner kronor och sträcker sig över 5 år. Folksam kommer framöver att nyttja Tietos standardtjänster inom exempelvis Private Cloud, tjänstepaketeringar som IaaS, PaaS, SaaS. Med Tietos tjänst Application Cloud Assessment ges Folksam en tydlig bild av sin applikationsportfölj och moderniseringsresan mot molnbaserade lösningar. Tietos ekosystem med dotterbolaget Avega med expertis inom molnlösningar och agila förändringsprocesser som såväl Microsoft och RedHat ger Folksam ett stort mervärde.

– Våra partners i försäkringsbranschen har snabbt fått ökade krav och förväntningar från sina kunder. I en så konkurrensutsatt bransch är det viktigt att kunna erbjuda den bästa möjliga sevicen till kunderna och att snabbt få ut uppdateringar och nya erbjudanden på marknaden. En förflyttning in i Tietos egna molnlösningar ger just den typen av möjligheter till ökad innovation, säger Gun-Marie Rinaldo, Customer Executive på Tieto.

De förändrade behoven som Folksam söker en lösning för följer i allra högsta grad Tietos egen resa som bolag – från positionen som den ledande leverantören av infrastruktur till att också vara den partner som affärsutvecklar genom digitalisering och tar steget in i framtiden tillsammans med kunden. Nära kundrelationer i kombination med en strategisk breddning inom viktiga områden är en del av Tietos framgångskoncept.

– Vi är stolta över det utökade förtroende Folksam ger Tieto för sin digitala förändringsresa, säger Gun-Marie Rinaldo.

Kontakt

Gun-Marie Rinaldo, Customer Executive, Tieto

+46 (70) 8791595, gun-marie.rinaldo@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn