noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto stärker digital satsning för äldreomsorgen – förvärvar svenska VisueCares mjukvara och relaterade rättigheter

21 november 2017

Tieto har förvärvat svenska startup-företaget VisueCares mjukvarutillgångar och relaterade rättigheter. Målet är att stärka kapaciteten inom branschspecifik mjukvara och bredda erbjudandet för den kommunala äldreomsorgen. VisueCares molnbaserade lösning är utvecklad för att hjälpa personalen med effektivare hantering av särskilt boende för äldre och funktionshindrade. Den möjliggör enkel tillgång till relevant information och bättre samarbetsmöjligheter med ökad vårdkvalitet som följd.

- Den svenska vård- och omsorgssektorn är ett prioriterat område för oss. Den här affären ger oss möjlighet att stödja våra kunders digitaliseringsresa på ett ännu bättre sätt. Samtidigt kan vi använda och vidareutveckla många av de lösningar vi redan infört i de nordiska länderna, säger Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor, Tieto.

VisueCare grundades 2014 med målet att underlätta det dagliga arbetet för personal och skapa smartare sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Företagets lösning har utvecklats i nära samarbete med äldreomsorgspersonal och möjliggör förbättrad kvalitet och effektivitet inom vården genom att visualisera planering och underlätta kvalitetssäkring. VisueCare har genomfört pilotprojekt med lösningen i samarbete med flera kommuner i Sverige.

- Många kunder står inför den dubbla utmaningen att driva verksamheten mer effektivt samtidigt som de måste ta fram nya och förbättrade tjänster för medborgarna. Äldreomsorgen är ett område där det finns en växande efterfrågan på effektivare lösningar. Det här förvärvet är ett ytterligare steg för att stärka vår roll inom vård- och omsorgssektorn, säger Cristina Petrescu.

Tieto är en ledande leverantör av IT-tjänster för offentlig sektor i Norden, med strategiska tillväxtambitioner i Sverige. Förvärvet av VisueCare kommer att stärka företagets branschspecifika mjukvaruverksamhet, som för närvarande utgör över 30 procent av Tietos totala intäkter.

För mer information, kontakta:

Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor, Tieto.
Telefon: 070 340 0765, e-post: cristina.petrescu[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn