noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Toimintaympäristön rinnakkain etenevät muutokset vaativat kokonaisnäkemystä

26 lokakuuta 2018

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu monia asioita samanaikaisesti. Sote-uudistuksen linjaukset ovat vielä auki, ja maakuntauudistuksen vaikutuksia odotellaan. Yhtäaikaisesti etenevät hankkeet haastavat maakuntien valmistelutyötä ja järjestelmätoimittajia. Maakunnat, sairaanhoitopiirit ja yhteistyöalueet joutuvat tekemään haasteellisia päätöksiä järjestelmien välttämättömästä yhtenäistämisestä ja uudistamisesta.

 

Alueiden tietojärjestelmät ja tarpeet ovat erilaisia. Kaikille yhteinen tarve on asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka tukee moniammatillisesti kansalaisten hyvinvointia ja hoitoa kokonaisuutena. Järjestelmien tulee tukea toiminnan tehokkuutta ja laatua sekä asiakaslähtöistä palvelua. Ennaltaehkäisy, tuotannonohjaus ja tiedolla johtaminen ovat esimerkkejä osa-alueista, joita nykyjärjestelmissä on kehitettävä. Järjestelmää voidaan harvoin uusia kerralla, joten modulaarisuus on ratkaisevaa.

Saumaton ja sujuva hoitopolku

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille, palveluntuottajille ja koko yhteiskunnalle on tärkeää, että palvelu- ja hoitopolut ovat mahdollisimman sujuvia ja kattavat tarpeet kokonaisuutena. Siirtymä palvelusta toiseen, tietojen kulku ja toteutuksen resursointi täytyy suunnitella hyvin. Tietojen tulee olla kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla. Hoidon suunnitteluun ja seurantaan voivat osallistua asiakkaat, joilla on mahdollisuus ottaa suurempaa vastuuta hyvinvoinnistaan.

Valtakunnallisen arkkitehtuurityön, kuten myös esimerkiksi SoteDigi Oy:n ja UNA-yhteisön, keskiössä ovat tietojen välittyminen sekä rakenteellinen ja semanttinen yhteensopivuus.  Toimialan palveluintegraation perusedellytyksiä ovat selkeän toiminnallisen vision lisäksi tietointegraatio ja tietojen yhdenmukaisuus. Siksi Tiedon Lifecare-ratkaisuihin on tuotu toimialan tarpeisiin suunniteltu avoin ja toimittajariippumaton openEHR-pohjainen tietomalli.

openEHR tarjoaa myös standardoidun mallin hoito- ja palvelupolkujen muodostamiselle. Polut tukevat asiakkaan tarpeiden suunnitelmallista hoitoa organisaatio- ja asiakaskohtaisesti. Organisaation toiminta tehostuu, kun palvelutuotannon ydinprosesseja vakioidaan. Kun polku ja sen tarvitsemat resurssit ovat tiedossa, voidaan paremmin automatisoida resurssivarauksiin liittyviä toimintoja ja ennustaa kustannuksia.

Resurssit hallintaan etukäteen

Tuotannonohjaus on tärkeä kehittämiskohde Kainuun uudessa sairaalassa, jossa otetaan käyttöön Tiedon ja Imatiksen yhdessä toimittama tuotannonohjausjärjestelmä. Tavoitteena on jo hoidon suunnitteluvaiheessa hoitoketju, joka mahdollistaa asiakkaan mahdollisimman nopean kuntoutumisen ja paluun arkeen.

Tuotannonohjaus hahmotetaan usein erilliseksi järjestelmäpalveluksi, joka tarjoaa tilannekuvia, työkaluja resurssien ja kapasiteetin hallintaan sekä ydinprosessien tarvitsemien tukipalveluiden linkittämiseen. Päivittäistoimintojen, logistiikan ja tukipalveluiden tilausten hallinta on järkevää ottaa käyttöön erillisen tuotannonohjausjärjestelmän avulla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseihin liittyy moniammatillista asiakaskeskeistä toimintaa, jolloin ydinprosesseja on syytä ohjata asiakas- ja potilastietojärjestelmässä. Se tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot ja päätöksentuen laadukkaan palvelun tuottamiseen. Sote-tuotannonohjaus on haastava alue, koska erityisesti hoidolliset prosessit seuraavat harvoin prosessiohjauksen lainalaisuuksia. Hoidollisiin prosesseihin liittyy myös tuki- ja logistiikkaprosesseja, joiden osalta tulee kirkastaa, miten eri tietojärjestelmät tai moduulit palvelevat parhaiten kokonaisuutta.

Isoja järjestelmiä on vaikea uudistaa kerralla, jolloin modulaarisuus mahdollistaa pala palalta rakentamisen. Toiminnan tarpeet ohjaavat moduulien valintaa. On ymmärrettävä, miten tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmät voivat tehokkaimmin vapauttaa voimavaroja varsinaiseen hoito- ja palvelutyöhön. Yksi järjestelmä tai malli ei välttämättä sovi kaikille. Siksi Tieto rakentaa tarjoamansa niin, että se vastaa eri toimijoiden modulaarisuuden tarpeisiin. Ratkaisumme kattavat tuotannonohjauksen tarpeet täydennettynä asiakas- ja potilastietojärjestelmän modulaarisilla ratkaisuilla esimerkiksi potilashallintoon.

Janne Mönkkönen

Janne Mönkkönen
ratkaisuarkkitehti
+358407089368
janne.monkkonen@tieto.com
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä