noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Skymodne organisasjoner bruker 20 prosent mindre på IT-drift og 29 prosent mer på innovasjon

Offentlig sektor taper terreng!

25 november 2019

Skymodne organisasjoner i privat og offentlig sektor har 20 prosent lavere driftskostnader på IT. Samtidig bruker de 29 prosent mer på IT-innovasjon enn mindre modne organisasjoner. Gapet mellom de mest modne og de mest umodne øker viser Cloud Maturity Index, som er utarbeidet av Tieto, i samarbeid analyseselskapet Radar.

«Driftskostnadene går ned, innovasjonstakten øker og modne organisasjoner er mer forberedt på raske endringer i markedet gjennom mere effektive forretningsmodeller», sier Thomas Nordås, Managing Partner i Tieto Norge.

Offentlig sektor taper terreng

Offentlig sektor taper terreng sammenlignet med privat sektor. Selv om det er forbedringer å spore, er den ikke rask nok til å tette gapet til privat sektor.

Noen av de store offentlige aktørene har investert tungt i IT-kompetanse for å tilby mer brukervennlige løsninger til innbyggerne. Samtidig viser undersøkelsen at det er utfordrende for offentlig sektor å rekruttere kompetansen som er nødvendig for å lage gode skystrategier, men ikke minst omsette dem i reell drift. Jeg mener at offentlig sektor kan hente inspirasjon fra private virksomheters utrettelige arbeid med å modernisere IT-driften. Konkurransen og innovasjonstakten er så høy at private ikke har råd til å vente, forklarer Nordås.

Begrenser lover og regler det offentlige?

Offentlig sektor peker på juridiske forhold og fysisk lokalisering av data som barrierer som hindrer økende bruk av skytjenester. Nordås ser at det er begrensninger, men mener for mange offentlige aktører gjemmer seg bak disse argumentene.

Vi sammenstiller en rapport der mange offentlige aktører har gitt sine innspill. Inntrykket til nå er at cirka 80 prosent av offentlige organisasjoners data kan flyttes til offentlig sky. De resterende 20 prosentene ser ut til å påvirkes av særlovgivning. De resterende dataene bør vurderes med tanke på lagring i privat sky, eller i lokale datasentre, forklarer Thomas Nordås.

Ifølge Nordås er det fullt mulig å velge hybride løsninger der offentlig sky, privat sky og lokale datasentre er en del av økosystemet. Da trenger organisasjonen en langsiktig skystrategi som vurderer den smarteste måten å organisere IT-driften på. Viktigst er nok likevel å svare på spørsmålet om hvorfor virksomheten skal tenke skytjenester. Foruten å bruke 20 prosent mindre på IT-drift og samtidig øke investeringene til innovasjon, mener han at det er nødvendig for offentlige aktører å tenke sky for å svare på forventningene til innbyggerne og samfunnet.

Innbyggernes forventninger styres i stor grad av teknologi og brukeropplevelser de får fra private aktører. Det øker også forventingene til de offentlige tjenestene de bruker. Vi opplever at skillet mellom forventinger til private og offentlige aktører viskes ut, mener Nordås.

Tettere samarbeid mellom offentlige og private aktører 

Et tettere samarbeid mellom private og offentlige aktører kan være en løsning som øker skymodenhet innenfor den offentlige sektoren.

Offentlige aktører kjenner sitt fagområde inngående, mens de private aktørenes styrke er kompetanse på sky og teknologi. Gjennom å dele sine erfaringer på kjerneområder vil vi kanskje oppnå en raskere overgang til moderne drift av IT-løsninger, som igjen er en forutsetning for å svare på innbyggernes forventninger, avslutter Thomas Nordås.

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn