noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Kunstig intelligens forbedrer behandlingen av slagpasienter

10 desember 2019

Hvert år får omtrent 24 000 mennesker i Finland slag. Tilstanden rammer ikke bare pasienten, men hele familien. Et felles prosjekt mellom Kanta-Häme Hospital District og Tieto forbedrer forståelsen av behandlingsprosessen, slik at pasientene kan tilbys bedre og mer individualisert behandling.

Det kan være utfordrende å forebygge og behandle slag, spesielt hvis det ikke er mulig å ta hensyn til individuelle faktorer som kan være årsaken til hjerneslaget. Et slag skyldes enten et infarkt eller hjerneblødning, som begge kan skade hjernevevet som følge av en svikt i blodsirkulasjonen. Mange slag kunne vært unngått med en bedre forståelse av risikofaktorer, og ved å engasjere pasienten til å påvirke hans eller hennes helse.

Et felles prosjekt ved Kanta-Häme Hospital District og Tieto har som mål å forbedre behandlingen av slagpasienter gjennom økt forståelse av den enkeltes bakgrunnshistorie. Takket være ny og mer presis informasjon, analyse av behandlingsprosesser og sykehusets dokumentasjonsprosesser kan tjenestene videreutvikles og bli mer effektive. Pasientdataene hentes fra Tietos Lifecare-system og analyseres ved hjelp av Tietos Intelligent Wellbeing analyseplattform.

“Vi utvikler omfattende verdibaserte helsetjenester, og dataene fra prosjektet vil bli brukt til dette formålet. Utviklingen av behandlingsprosessen på slag er resultat av et samarbeid mellom førstehjelp, akuttmedisin, nevrologi og radiologi, og resultatene har vakt internasjonal interesse,” sier Seppo Ranta, Leder for Kanta-Häme Hospital District.

Ressurser til utvikling av behandling fremfor databehandling

Siden starten våren 2019, har prosjektet gitt en dypere forståelse av slagpasientenes livsstil og miljø ved å undersøke pasientdata. Informasjon som er nødvendig i analysen er ofte gjemt bort i medisinske rapporter og pasientjournaler. Manuell lesing og gjennomgang av pasientjournaler går sakte og er en omfattende prosess. I stedet kan ny og viktig informasjon, som brukes i avgjørelser om behandling, letes fram ved å benytte kunstig intelligens.

Ved å bruke Natural Language Processing (NLP), kan kunstig intelligens raskt identifiserer viktige faktorer fra tekst, for eksempel hvor mange av pasientene som røyker og faktorer i hjemmemiljøet. Kunstig intelligens kan identifisere ulike uttrykk fra fritekst i pasientjournaler. En pasients hjemmemiljø kan for eksempel beskrives ved hjelp av ulike uttrykk som “alene i sitt eget hjem”, “hjemme med familien” eller “på et sykehjem”.

“Vi lærte programmet å forstå setninger med et verktøy som er enkelt å bruke, noe som forbedret presisjonen i den kunstige intelligensen. Vi ble positivt overrasket over hvor bra viktige faktorer i teksten kan identifiseres. Informasjonen som ble fanget opp kan brukes i utvikling av behandling, i tillegg til fremtidig forskning,» sier Hanna Narsakka, Prosjektleder ved utvikling Enhet for Kanta-Häme Hospital District.

“Prosjektet fant en innovativ måte å effektivt gjennomgå store mengder data. Tietos Intelligent Wellbeing-løsning gjør det mulig med sanntidsanalyser, noe som betyr at leger får raskere tilgang til dataene i avgjørelser om behandling,” sier Hannu Pousi, Lead Software Developer at Tieto.

Ytterligere informasjon:

Kanta-Häme Hospital District: Hanna Narsakka, prosjektleder Development Unit, hanna.narsakka@khshp.fi , 358 3 629 3178.

Tietos kommunikasjon, news@tieto.com , 358 40 570 4072

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn