noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Rethink dagene 2020 på Nordmøre

Et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, IKT ORKidé og TietoEVRY.

12 - 13.2.2020 / Kristiansund, Norway
Påmelding

IKT Orkidé sammen med Digitaliseringsdirektoratet og TietoEVRY har gleden av å invitere deg til et helt nytt arrangement på Nordmøre. For første gang arrangeres ReThink dagene i Kristiansund den 12 og 13 februar, og du kan melde deg på allerede nå. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.

Et viktig mål er at innbyggere skal oppleve oss som En Digital Offentlig Sektor. Vi vil presentere mulighetene vi har med Digitaliseringsdirektoratet sine fellesløsninger. Digitaliseringsdirektoratet skal fortelle mer om det vi kan få til med Maskinporten, Samtykke, en helhetlig tilgangsstyring og Altinn som utviklingsplattform. Tieto vil snakke om hvordan du legger til rette for de gode innbyggertjenestene ved hjelp Public 360 og gode verktøy for opplæring i løsningen.

Program 12 februar

09.00:  Velkommen - IKT ORKide, Digitaliseringsdirektoratet og TietoEVRY

09.10:  IKT ORKide  - ReThink på Nordmøre med IKT ORKide

09:30: Microsoft - Cristina Staiano, Hvordan lykkes med organisasjonsendring og brukeradopsjon av ny teknologi

10.20: Digitaliseringsdirektoratet  -Hvordan kan nasjonale fellesløsninger bidra i utvikling av kommunale tjenester?
           - sikker deling av data
           - innhenting av samtykke og fullmakter
           - god og helhetlig tilgangsstyring
           - nye muligheter i utviklingsplattformen i Altinn som ble lansert i januar

12.30: Lunsj

13.20: TietoEVRY - Public 360 versjon 5.5 og roadmap

14.30: TietoEVRY  - Nye moduler, blant annet eServices og eLæring

15.30:  Attensi  - Endring gjør vondt, hvordan ha det gøy med endring?

18.00: Felles middag i Thon restaurant

Program 13 februar - IKT FORUM

09.00: IKT ORKide  - Hvordan nå våre mål 2020. Hvilke mål setter vi for 2022?

11.00:  Attensi - Hvordan vi jobber med spillbasert opplæring i Attensi

11.30: Lunsj

12.30: Atea - Infrastruktur for innovasjon. Hva ligger bak en smart organisasjon?

13:30: Microsoft

15.00 Oppsummering og vel hjem

Påmelding

Contact us

Simen Myrum

Head of Sales & Customer Success

More events

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn