noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

360° kurs

Bli med på kurs og lær alt du trenger å vite om 360°!

6.2 - 30.4.2020 / Oslo, Norway
Meld deg på her

Vinteren og våren 2020 arrangerer vi kurs for alle kunder av 360°. Les mer om kursene her. Påmelding åpner i januar.

Pris per kurs: 3900,- eks mva. inkl lunsj. 

Du trenger ikke ta med egen PC. Kurset krever kun fysisk oppmøte.

 

Kursene vil bli avholdt i våre lokaler på Skøyen i Oslo.

 

Ta kontakt med Anna M. Olsen direkte, om du har spørsmål.

anna.m.olsen@tieto.com

360° Grunnkurs gir innføring i sentral funksjonalitet for saksbehandling i 360° som blant annet å arbeide med forespørsler og brev, lagre e-poster, jobbe med saker og prosjekter. Kurset passer både for Public 360° kunder og Business 360° kunder som behandler korrespondanse.


Tjenestebeskrivelse

360° Grunnkurs gjennomføres som et klasseromskurs med presentasjon, øvelse med oppgaver og oppsummeringer i plenum. Kursdeltakere vil blant annet få innblikk i følgende funksjonalitet:


Introduksjon til Public 360°
Søkefunksjonalitet
Arbeid i 360° Outlook Sidepanel
Registrering og behandling av korrespondanse:

 • Registrere saksmapper, dokumenter og kontakter i 360°
 • Besvare innkommet korrespondanse med e-post
 • Besvare med brev ved hjelp av mal
 • Godkjenning og arbeidsflyt
 • Ekspederingsmuligheter
 •  

Interne dokumenter:

 • Arbeid med notater med og uten oppfølging

Prosjektfunksjonalitet

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter ingen forkunnskaper.

Bestilling

360° Grunnkurs tilbys som bedriftsinterne kurs og som åpne kurs. For bedriftsinterne kurs kan kursopplegget ved forespørsel tilpasses etter kundens behov.
Bestilling av bedriftsinterne kurs kan gjøres gjennom kundenansvarlig.

For påmelding på åpne kurs - meld deg på her. 

360° Administratorkurs gir nødvendig innføring i sentrale funksjoner i 360°Administrator som blant annet å legge inn brukere, administrative enheter og tilgangsgrupper, samt foreta konfigurering av systemet.


Tjenestebeskrivelse

360° Administratorkurs gjennomføres som et klasseromskurs med presentasjon, øvelse med oppgaver og oppsummeringer i plenum. Kursdeltakere vil blant annet få innblikk i følgende funksjonalitet:

Introduksjon til 360° administrator
Brukeradministrasjon
Autorisasjon av brukere
Tilgangsstyring med tilgangsgrupper og tilgangskoder
Administrasjon av organisasjonsstruktur

Kodetabeller

 • Fraser
 • Stikkord
 • Dokumentkategori
 •  Kontaktkategori

Konfigurering

 • Sidepanel
 • Ansvarsvarslinger
 • Detaljbilder
 • Skrivebord?

Masseopdatering

 • Annet viktig funksjonalitet:
 • Maler
 • Overvåkning
 • Rapporter

Anbefalte forkunnskaper

• Grunnleggende forståelse av Public 360°
• Fordel med arkivforvatningskurs.

Bestilling og påmelding

360° Administratorkurs tilbys som bedriftsinterne kurs og som åpne kurs.
Bestilling av bedriftsinterne kurs kan gjøres gjennom kundenansvarlig.

For påmelding på åpne kurs besøk, meld deg på her.

360° Grunnkurs gir innføring i sentral funksjonalitet for saksbehandling i 360° som blant annet å arbeide med forespørsler og brev, lagre e-poster, jobbe med saker og prosjekter. Kurset passer både for Public 360° kunder og Business 360° kunder som behandler korrespondanse.


Tjenestebeskrivelse

360° Grunnkurs gjennomføres som et klasseromskurs med presentasjon, øvelse med oppgaver og oppsummeringer i plenum. Kursdeltakere vil blant annet få innblikk i følgende funksjonalitet:


Introduksjon til Public 360°
Søkefunksjonalitet
Arbeid i 360° Outlook Sidepanel
Registrering og behandling av korrespondanse:

 • Registrere saksmapper, dokumenter og kontakter i 360°
 • Besvare innkommet korrespondanse med e-post
 • Besvare med brev ved hjelp av mal
 • Godkjenning og arbeidsflyt
 • Ekspederingsmuligheter
 •  

Interne dokumenter:

 • Arbeid med notater med og uten oppfølging

Prosjektfunksjonalitet

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter ingen forkunnskaper.

Bestilling

360° Grunnkurs tilbys som bedriftsinterne kurs og som åpne kurs. For bedriftsinterne kurs kan kursopplegget ved forespørsel tilpasses etter kundens behov.
Bestilling av bedriftsinterne kurs kan gjøres gjennom kundenansvarlig.

For påmelding på åpne kurs - meld deg på her. 

360° Administratorkurs gir nødvendig innføring i sentrale funksjoner i 360°Administrator som blant annet å legge inn brukere, administrative enheter og tilgangsgrupper, samt foreta konfigurering av systemet.


Tjenestebeskrivelse

360° Administratorkurs gjennomføres som et klasseromskurs med presentasjon, øvelse med oppgaver og oppsummeringer i plenum. Kursdeltakere vil blant annet få innblikk i følgende funksjonalitet:

Introduksjon til 360° administrator
Brukeradministrasjon
Autorisasjon av brukere
Tilgangsstyring med tilgangsgrupper og tilgangskoder
Administrasjon av organisasjonsstruktur

Kodetabeller

 • Fraser
 • Stikkord
 • Dokumentkategori
 •  Kontaktkategori

Konfigurering

 • Sidepanel
 • Ansvarsvarslinger
 • Detaljbilder
 • Skrivebord?

Masseopdatering

 • Annet viktig funksjonalitet:
 • Maler
 • Overvåkning
 • Rapporter

Anbefalte forkunnskaper

• Grunnleggende forståelse av Public 360°
• Fordel med arkivforvatningskurs.

Bestilling og påmelding

360° Administratorkurs tilbys som bedriftsinterne kurs og som åpne kurs.
Bestilling av bedriftsinterne kurs kan gjøres gjennom kundenansvarlig.

For påmelding på åpne kurs besøk, meld deg på her.

Arkivforvaltning er et grunnkurs hvor deltakerne får opplæring i basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i forbindelse med arkivforvaltning. Kurset kjøres på siste versjon, men passer også for brukere av eldre versjoner.

360° Arkivforvaltningskurs gir nødvendig innføring i sentrale funksjoner for å kunne utføre oppgaver i rollen som arkivar og kunne arbeide med arkivforvaltning i Public 360°.

Tjenestebeskrivelse

360° Arkivforvaltningskurs gjennomføres som et klasseromskurs med presentasjon, øvelse med oppgaver og oppsummeringer i plenum. Kursdeltakere vil blant annet få innblikk i følgende funksjonalitet:

Grunnleggende funksjonalitet:

 • Kort repetisjon - arbeid med arkivsak, dokument og kontakt

Kvalitetssikring:

 • Arbeidslister til arkivar
 • Masseoppdatering
 • Kopiere og flytte dokumenter mellom saker

Offentlig journal


Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende forståelse av Public 360°

Dette kurset tar ikke for seg arkivfaget, men i hvordan en arkivar benytter 360° for å utføre sine arbeidsoppgaver. Det anbefales derfor at kursdeltakere har kjennskap til fagområdet igjennom relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Bestilling

360° Arkivforvaltningskurs tilbys som bedriftsinterne kurs og som åpne kurs.
Bestilling av bedriftsinterne kurs kan gjøres gjennom kundenansvarlig.

For påmelding på åpne kurs, meld deg på her.

360° Møte- og utvalgskurs gir nødvendig innføring i sentrale funksjoner i 360°Møte- og utvalgsmodulen som blant annet å forberede og administrere møter, følge opp etterarbeid i styrer, råd og politiske samt ikke politiske utvalg.


Tjenestebeskrivelse

360° Møte- og utvalgskurs gjennomføres som et klasseromskurs med presentasjon, øvelse med oppgaver og oppsummeringer i plenum. Kursdeltakere vil blant annet få innblikk i følgende funksjonalitet:


Registrering og administrasjon av utvalg og utvalgsmedlemmer

 Forberedelse og oppmelding av saker til utvalgsbehandling

Administrasjon og forberedelse av møter

 • Klargjøring av saksliste
 • Innkalling til møte og utsendelse av saksgrunnlaget

Gjennomføring av møte

 • Registrering av oppmøte
 • Protokoll
 • Vedtak


Anbefalte forkunnskaper

• Grunnleggende forståelse av Public 360°
• Fordel med 360° Grunnkurs

Bestilling

360° Administratorkurs tilbys som bedriftsinterne kurs og som åpne kurs.
For påmelding til åpne kurs, meld deg på her.

 

Contact us

Anna M. Olsen

Konsulent

More events

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn