Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

PPS utbildningar

Utbildningarna syftar till stärka kunskaper och förmågor och därmed skapa bra effekter i din verksamhet

PPS Utbildningar finns för alla roller i verksamheten!

Utbildningarna baseras på PPS-modllen och förmedlar samma budskap ur olika perspektiv och leder till en samsyn kring styrning och arbetssätt, i och kring projekt, program och portfölj. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att nå bra effekter av att utbilda sig hos oss. Våra lärare brinner för att dela med sig av erfarenheter och att öppna upp för bra dialoger. De har lång och
gedigen erfarenhet av de områden de utbildar i.

Vet du redan vilken kurs du vill gå?

 

 

 

Behöver du hjälp med att styra ditt projekt från början till slut?

PPS Steg 1 ger dig förmågan att ta ansvar för styrning av projekt från start till slut samt förståelse för samspelet med alla roller. Efter kursen är du rustad att framgångsrikt styra ett lyckat projekt!

Behöver du avancerade planeringsmetoder?

PPS Steg 2 fördjupar dina kunskaper att styra projekt. Du får lära dig mer om hur verksamhetens mål och styrning påverkar projekten och projektstyrningen. Stor vikt läggs vid planering, kalkylering och samspel mellan projekt och verksamhet. Kursen är en påbyggnad av PPS Steg 1 och ger dig kunskaper om mer avancerad projektstyrning.


Vågar du var dig själv i en ledande roll?

PPS Projektledarskap ger dig de kunskaper du behöver för att leda människor i ett gemensamt projektarbete. Du lär dig dra nytta av medarbetarnas samlade kompetens och kapacitet, samt hur du skapar ett vinnande lag, att kommunicera effektivt och hantera olika konfliktsituationer.

Har du ett utmanande projekt?

PPS Utbildningsprogram för projektledare ger dig möjligheten att öva på ditt eget projekt samtidigt du får del av nya kunskaper. PPS är övertygade om att kombinationen av praktik och teori ger ökad förmåga. Du har även möjligheten att certifiera dig efter denna projektledarutbildning.

Vad händer med projekten när verksamheten vill jobba agilt?

Projektarbetet påverkas i organisationer som genomför en agil transformation. PPS Agilt ger grundläggande kunskap om vad agilt projektarbete innebär. Du får lära dig om agila principer, hur produktion och leverans går till samt hur man organiserar och planerar ett agilt projekt.

Är styrgruppen där för att säkerställa ett lyckat projekt?

Engagemang och ledarskap är nycklar för att lyckas med ditt styrgruppsarbete. Som styrgruppsmedlem och beställare måste du kunna tydliggöra effektmålet och förklara hur de bidrar till de strategiska målen i din organisation. PPS Styrgrupp och beställare ger dig verktyg och inspiration för att ge både projektet och verksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas.

Hur vet du vilket som är det bästa initiativet att satsa på?

PPS Effektstyrning ger kunskap att initiera rätt projekt i verksamheten. Kursen ger dig kunskap om PPS definitioner och syn på effektstyrning. Du får ett strukturerat sätt att hantera dina utvecklingsinitiativ, och lär dig att arbeta fram tydliga effektmål kopplade till mätbara nyttor. Du lär dig även att arbeta med verksamhetsförändringar för att nå uppsatta effektmål, och får en tydlig koppling till projekt- och programstyrning.

Står ni inför stora verksamhetsförändringar?

PPS Programstyrning lär dig PPS definitioner och syn på program. Program är en utmärkt arbetsform för att koordinera projekt och förändringsarbete för att uppnå ett effektmål. Du lär dig styrmodellen och roller för program. Vi förklarar sambandet mellan program och verksamhetens mål. Kursen ger dig tillgång till färdigheter och mallar för programstyrning

Startar ni rätt projekt för att nå era strategiska mål?

PPS Portföljstyrning hjälper dig att skapa nytta i verksamheten. Du lär dig hur man värderar ett projektinitiativ mot verksamhetens mål och hur man prioriterar portföljen. Kursen ger dig tillgång till färdigheter, checklistor och mallar som verkligen hjälper dig med styrning och ändring. Du får också kunskap om alternativa sätt att organisera arbetet och göra anpassningar till verksamheten.

Vet du vad projektet ska leda till och vad du kan förvänta dig av din projektledare?

PPS Projektmedarbetare tydliggör de krav som ställs på en projektmedarbetare och vilka krav du kan ställa på projektledaren. Att vara projektmedarbetare innebär att du kan hantera din del av produktionsarbetet. Du behöver tydliggöra och etablera åtaganden, planera ditt arbete, vara tillgänglig för uppföljning och aktivt delta i möten. Du lär dig vad begreppen ansvar, befogenhet och delegering innebär i projektarbetet.

Mer om PPS utbildningar

Bokning och kommande kurstillfällen

Besök vår bokningssida för att få mer information om var och när du kan ta del av våra utbildningar

Se kursschema och boka din plats

Certifiering för projektledare, programledare och portföljledare

Behovet av kvalificerade projektledare ökar, samtidigt som kraven skärps. Ofta kräver beställare att projekt leds av certifierade personer

Läs mer

PPS Kursblad

Här hittar du kursblad om alla våra utbildningar på samma ställe

Ladda ned våra kursblad

PPS för alla roller

Utbildningarna finns för alla roller i projektverksamheten. PPS förmedlar samma budskap ur olika perspektiv för att skapa samsyn i projektet

Framtidens utbildningar är här

PPS jobbar kontinuerligt med att förbättra våra utbildningar så att de ligger i linje med våra kunders förväntningar. Vi är medvetna om att långa teoripass och mångsidiga presentationer kan få den ivrigaste deltagaren att tappa koncentrationen. Vi använder oss av både visuella och digitala inslag i utbildningarna. Detta i kombination med lärarledda sessioner, grupparbeten och öppna dialoger gör att våra utbildningar är mycket uppskattade. Det gör att den totala upplevelsen blir professionell och bidrar till att uppnå den goda effekt vi strävar efter.

Utbildningarnas utformning

Utbildningarna är uppbyggda kring praktiska övningar, grupparbeten, föreläsningar och öppna dialoger. Många av grupparbetena baseras på verkliga projekt som är tagna ur deltagarnas vardag. Utbildningarna är formade för att passa alla branscher och typer av projekt, men de kan även anpassas vid behov. Utbildningarna genomförs som verksamhetsinterna utbildningar i både Sverige och internationellt. Utbildningarna genomförs även som öppna schemalagda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors.

Våra utbildningar är en bra grund för certifiering

Många projektledare väljer idag att certifiera sig i syfte att få en kvittens på sin kunskap och erfarenhet. I Sverige finns två certifieringsorgan etablerade som tillhandahåller certifieringar inom projektverksamhet, IPMA och PMI.

Våra utbildningar är registrerade både hos IPMA och PMI, vilket innebär att de går i linje med dessa internationella standarder. PPS har genomgått IPMA:s kvalitetskrav på innehåll, lärarnas förmågor och det pedagogiska upplägget.

IPMA Registrerad

PMI Registrerad

 

Navigering
PPS Förstasida
Modellen
Utbildningar
Konsulttjänster
Kontakta oss 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn