noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Certifiering PPS projektledare

Vill du ha ett kvitto på din projektledarkompetens?

Finns det krav på certifiering av projektledare inom din organisation?

Som certifierad projektledare ökar din chans att få leda roliga och intressanta projekt. Certifieringen ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter som projektledare samt ger dig själv insikter och tid för att reflektera.

Du som har gått PPS utbildningsprogram för projektledare eller PPS Steg1 – grundläggande projektstyrning har möjlighet att certifiera dig som projektledare.

PPS certifiering

Certifieringens moment
Certifieringen genomförs på distans och består av två moment, en inlämningsuppgift och ett skriftligt prov.

 • I inlämningsuppgiften ska du beskriva hur du har arbetat med ett område i PPS och vilka effekter detta fick
 • Det skriftliga provet består av flervalsfrågor och frågor med beskrivande svar

Förberedande krav för certifieringen
För att kunna inleda certifieringsmomenten måste följande krav vara uppfyllda:

 Se certifieringsschema och boka din plats

I Inlämningsuppgiften ska du visa att du aktivt har tillämpat PPS i ett verkligt projekt. Beskriv hur du har tillämpat en specifik färdighet i PPS och vad som var framgångsrikt i det.

Inkludera följande i ditt svar (ungefär en A4 sida):

 1. Berätta vilken färdighet du valde att arbeta med, och varför du valde just den

 2. Beskriv kortfattat vad du har lärt dig från PPS-modellen när det gäller denna färdighet

 3. Berätta hur du arbetade rent konkret, och beskriv vad som gjorde att det blev framgångsrikt

 Inlämningsuppgiften kan du påbörja så fort du fått bekräftelsen på din anmälan.

 • Genomförd certifiering: 9000 kr exkl. moms. Faktureras efter genomförd certifiering.
 • Hela avgiften debiteras om avbokningen görs mindre än en vecka före start och halva avgiften om avbokningen görs 1-3 veckor före start.
 • I de fall inlämningsuppgiften ej blir godkänd, debiteras halva avgiften.
 • I de fall det skriftliga provet ej blir godkänt, debiteras hela avgiften.
 • Omcertifiering kan genomföras mot en avgift på 4500 kr exkl. moms.

PPS certifiering för projektledare är giltig för all framtd och kräver ingen re-certifiering

Är du på väg att tillsätta eller rekrytera en PPS certifierad projektledare?

En PPS certifierad projektledare har deltagit på utbildning, arbetat som projektledare och bevisat att denne besitter god teoritisk kunskap i PPS-modellen. Detta ger dig som uppdragsgivare eller rekryterare ett kvitto på delar av personens kunskap och erfarenhet.

PPS kan verifiera att en PPS certifierad projektledaren har gjort följande:

 • Genomgått PPS Steg1 - Grundläggande projektstyrning eller PPS utbildningsprogram för projektledare

 • Bevisat att de varit projektledare under minst 6 månader innan påbörjad certifiering

 • Visat på hur ett förändrat beteende gett effekt i projekt, i enlighet med lärdomar från PPS

 • Fått godkänt på det skriftliga provet, som består av flervalsfrågor och frågor med beskrivande svar

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn