noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Lassila & Tikanojas huvudkontor blir virtuellt kraftverk – löser utmaningar med både energieffektivitet och inomhusluft

29 januari 2020

Lassila & Tikanoja (L&T) och TietoEVRY har pilottestat en ny energistyrningslösning. Ventilationen på L&T:s huvudkontor i Helsingfors styrdes med TietoEVRY:s energilösning och L&T:s tjänst Smartti. Projektets primära mål var att undersöka effekterna av styrning av energiförbrukningen på byggnaders inomhusluft och optimera den.

Lassila &Tikanojas kärnverksamhet är att hålla kundernas material, fastigheter och fabriker produktiva så länge som möjligt samt bidra till effektivare råmaterials- och energianvändning.

I Lassila & Tikanojas pilotprojekt utreddes optimering av energiförbrukningen och energiförbrukningens effekter på inomhusluften. Ett virtuellt kraftverk (VPP) bildades med TietoEVRY:s distribuerade energilösning och L&T:s tjänst Smartti. Ett virtuellt kraftverk samlar spridda energiresurser, såsom den energi som produceras i byggnader och elbilar, förbrukningsflexiblitetspotentialen, och energin kan erbjudas och säljas vidare på elmarknaden.  

Den största fördelen i  pilotprojektet  är L&T:s möjlighet att anslutas till det nationella elsystemets förbrukningsflexibilitet. Förbrukningsflexibiliteten ger möjlighet till flyttning av energiförbrukningen från timmar då förbrukningen är hög och priset är högt till en förmånligare tidpunkt eller förbrukningen kan ändras för stunden för att balansera produktionen och förbrukningen.

Den  automatiska styrningen minskade även det manuella arbetet kring energiadministration och gav tillförlitlig data i realtid om anslutna funktioner. Dessutom främjar bättre inomhusförhållanden en mer hälsosam arbetsmiljö.

"Lösningen som möjliggör flexibilitet i förbrukningen är ett exempel på en win-win-situation som ger bättre energieffektivitet och säkerställer goda förhållanden för fastigheternas användare. Detta förverkligar cirkulär ekonomi, då fastigheterna är i produktiv användning och deras värde behålls eller till och med ökar”, säger Jaakko Pajunen, utvecklingsdirektör, L&T.

"Energieffektivitet och inomhusluftens kvalitet är brännande heta ämnen i Finland. Tillsammans med Lassila & Tikanoja tar vi itu med dessa frågor. DES är en lösning som fungerar för alla som vill sänka sin energiförbrukning och delta i förbrukningsflexibiliteten: byggnader, olika industrisektorer, bolag som säljer och distribuerar energi och energiproduktionsbolag. Den betjänar även konsumenter via olika tjänsteproducenter. I och med stigande produktion av vind- och solenergi ökar även behovet av olika distribuerade energilösningar”, konstaterar Matti Seppänen, som anvarar för TietoEVRY:s nya energitjänster.

TietoEVRY och L&T fortsätter samarbeta för att utvecklahanteringen av byggnaders energiförbrukning och inomhusklimat.

TietoEVRY:s distribuerade energilösning (Tieto Distributed Energy Solution, DES) är en operativ affärsplattform som levereras som en molntjänst. Den förenar energiresurser och ekosystemets aktörer för administration av olika slags distribuerade energitjänster.

Vid frågor, kontakta:

Matti Seppänen, direktör, Nya energitjänster, TietoEVRY
telefon 0400 422 556, matti.seppanen@tieto.com

Jaakko Pajunen, utvecklingsdirektör, Lassila & Tikanoja
telefon 044 34 35 162, jaakko.pajunen@lassila-tikanoja.fi

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Lassila & Tikanoja arbetar för en hållbar morgondag. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att minska miljöpåverkan och samtidigt förlänga fastigheternas livstid och skapa en optimal inomhusmiljö. Vi gör detta genom att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn