noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tammerfors stad och Tieto i pilotprojekt för ökad trafiksäkerhet med hjälp av AI och IoT

19 december 2019

Tammerfors stad och Tieto har utvecklat en lösning för att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare i stadsmiljö. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT)-teknologi kan lösningen automatiskt upptäcka när en fotgängare planerar att korsa gatan vid en korsning och skicka en varning till närliggande digitala trafikskyltar. I framtiden kan signalerna även skickas direkt till fordon och lösningen kan komma att integreras med teknik för självkörande fordon. 

Ökad vägtrafik ökar också risken för trafikolyckor, och fotgängare är särskilt utsatta. För att öka säkerheten i stadstrafik och förebygga olyckor initierade Tammerfors stad och Tieto ett pilotprojekt som använder AI och IoT-teknik. Projektet är en del av programmet ”Smarta Tammerfors” och ska bidra till att minska olyckor för fotgängare och fordon i korsningar i stadsmiljö. Lösningen är uppbyggd på ett sätt som förhindrar identifiering av person- och fordonsuppgifter. 

I Tammerfors har man anslutit en trafikkamera till ett molnbaserat AI-system som övervakar fordon och fotgängare i en korsning. När systemets algoritmer upptäcker att en fotgängare ska korsa gatan skickas en varning vidare till andra anslutna system, till exempel automatiserade trafiksignaler. I framtiden, när fordon blir allt mer uppkopplade, kan exempelvis larmet skickas direkt till fordon för att varna förare. 

– Genom att förbättra befintlig trafikövervakningsteknik med artificiell intelligens kan vi identifiera risker för trafikolyckor på ett bättre sätt. Systemet övervakar hur fordon och fotgängare rör sig och känner av när en fotgängare avser att korsa gatan. Systemet kan särskilt hjälpa till att förebygga olyckor inom områden med begränsad sikt, säger Jari Torkkola, programchef för Tietos produktutvecklingstjänster. 

De första resultaten från pilotprojektet är lovande. Under ideala förhållanden uppnår systemet en exakthet på 99% och på natten var exaktheten 75%. 

– Vi har identifierat de vanligaste typerna av olyckor mellan fordon och fotgängare. Med hjälp av dem skapade vi en algoritm som kan förutsäga rörelsen för fordon och fotgängare på gatan. Den nya lösningen har många potentiella användningsområden förutom att öka trafiksäkerheten. Vi får redan information om biltrafik, men inte så mycket om fotgängartrafik. Vi vill se hur människor rör sig, och kanske konstruera värmekartor som visar fotgängares rörelsemönster i Tammerfors för att hjälpa till med trafikplaneringen. En annan intressant möjlighet är att göra trafikljus mer intelligenta genom att identifiera och förutsäga människors rörelsemönster, säger Pekka Stenman, trafikingenjör på Tammerfors stad. 

Tampere

– Den här implementeringen har också givit oss en del i pusslet gällande självkörande fordonssystem. En kritisk fråga är hur självkörande fordon kan känna igen och undvika hinder. Denna typ av system för igenkännande av fotgängare kan vara ett viktigt inslag i säkerheten för autonoma fordon i stadsområden, fortsätter Jari Torkkola från Tieto. 

Tammerfors stad och Tietos pilotlösning var en del av programmet Smarta Tammerfors och projektet ”6Aika CityIoT”. 

Se video som beskriver lösningen:

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tieto Newsdesk news@tieto.com, +46 70 234 20 02

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn