noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto och Valmet samarbetar för att förbättra bränsledistributionskedjans hantering och transparens för energiproducenter

29 maj 2019

Tieto och Valmet har inlett ett samarbete för att hjälpa energiproducenter att utnyttja nya digitaliseringstekniker för att förbättra bränsledistributionskedjans hantering och transparens.

Ett av Tietos senaste utvecklingsprojekt tillsammans med andra skogsindustriföretag är tjänsten Forest Hub. Tjänsten tillhandahåller ett gränssnitt för energiproducenter, till exempel kraftverk som vill köpa och dela information med biobränsleleverantörer och logistikföretag på ett enklare sätt.

Valmets program DNA Fuel Chain Management kompletterar tjänsten Forest Hub genom att tillhandahålla bränslerelaterade data. Detta gör det möjligt för alla partner inom Forest Hub att uppfylla den finska energimyndighetens nya direktiv att verifiera biobränslets ursprung. Valmet erbjuder bränslerapportering för kraftverk och deras bränsleleverantörer via Valmets molnbaserade Industrial Internet-program. Den centraliserade bränslerapporteringen utnyttjar bränsleanalysdata från kraftverket och data från bränsleleverantören som tas emot via Forest Hub.

Med tjänsten Forest Hub och lösningen Valmet DNA Fuel Chain Management kan kraftverken skicka och ta emot information till och från alla tjänste- och bränsleleverantörer. I den kombinerade tjänsten får de information om kommande bränsleleveranser, vilket säkerställer snabbare och effektivare mottagning med mindre utrymme för misstag. De lastspecifika måttuppgifterna som skickas tillbaka till leverantören möjliggör snabb och kontinuerlig leveranskvalitetskontroll och ytterligare processförbättringar.

Distributionskedjan för trä och fiber är flerdimensionell och ett stort antal affärstransaktioner behandlas mellan olika organisationer. Med hjälp av Tieto Forest Hub kan alla parter utbyta relevant företagsinformation. Den digitala kommunikationen i realtid mellan partner minskar dessutom manuella fel och förstärker datasäkerheten. Ekosystemtjänsten gör hela verksamhetsplaneringen enklare. Dessutom övervakar tjänsten automatiskt dataöverföringar och tillhandahåller supporttjänster för att säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheter.

”Genom samarbetet stärker Valmet sitt Industrial Internet-erbjudande för kraftverkens bränslehanteringsprocesser. Tjänsten Tieto Forest Hub kompletterar den molnbaserade lösningen DNA Fuel Chain Management från Valmet som möjliggör effektiv och transparent planering av bränslelogistik från skog till port”, säger Janne Koivuniemi, Senior Produce Manager på Valmet.

”Samarbetet med Valmet markerar ett genombrott i ett nytt verksamhetssegment för Tieto Forest Hub. Vi ser fram emot att kunna hjälpa våra kunder och deras partner inom energisektorn att utnyttja möjligheterna med digitaliseringen fullt ut och stödja deras verksamhet med en lösning som erbjuder omedelbara fördelar”, säger Jaakko Kuusisaari, chef för Wood and Fibre Solutions på Tieto.

Tieto Forest Hub är baserad på Business Information Exchange (BIX) som är en molntjänst för B2B-integrering. Tieto BIX omfattar i dagsläget 1 500 direktkunder, 28 försäljningspartner och nästan 500 miljoner årliga transaktioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Jaakko Kuusisaari, Chef, Wood and Fibre Solutions, Tieto
Tel.: +358 (0)40 501 5197, e-post: jaakko.kuusisaari@tieto.com

Janne Koivuniemi, Senior Product Manager, Valmet
Tel.: +358 (0)40 846 5560, e-post: janne.koivuniemi@valmet.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.
Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.
Valmets nettoomsättning 2018 var cirka 3,3 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.
Mer information finns på www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn