noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Facebooks initiativ inom öppen källkod stöttas av Tietos expertis och tjänster

08 december 2017

Tieto bidrar till marknadslanseringen av Facebook-initiativet Open/R. Målet med Open/R, som bygger på öppen källkod, är att bygga grunden för ett ekosystem av open source-lösningar som ska möjliggöra nästa generations nätverkstjänster och arkitekturer som bereder vägen för fortsatt digitalisering. 

I takt med att företag digitaliserar sin verksamhet och konsumenterna i allt större utsträckning konsumerar rörlig media i en tid då flödet av information blir allt större, så blir de underliggande kommunikationsnätverken också mer komplexa.

För att åtgärda en del av de begränsningar som finns i dag har Facebook utvecklat Open/R som en utbyggbar distribuerad nätverksapplikationsplattform. Den gör det möjligt att ta fram prototyper av nya nätverksapplikationer samt driftsätta dem betydligt snabbare och mer tillförlitligt än tidigare, över olika typer av domäner och nätverks arkitekturer.

Open/R möjliggör en snabbare, mer agil och kostnadseffektiv introduktion av nya protokoll, applikationer och tjänster. Open/R addresserar bl.a problemet med begränsad flexibilitet som finns i andra väletablerade routing protokoll (som exempelvis OSPF).

”Själva ryggmärgen som driver såväl konsument- som företagstjänster utgår allt mer från själva applikationerna. Digitalisering handlar till stor del om vikten av att snabbt kunna introducera nya applikationer. Facebook har alltid blicken mot framtiden, och de har identifierat behovet av att möjliggöra ett mer effektivt och snabbt sätt att köra distribuerade applikationer. Det är nödvändigt för att få till de förbättringar av internetanslutningar som är digitaliseringens kärna”, säger Tom Leskinen, chef inom Product Development Services på Tieto.

Tieto har stor erfarenhet från telekombranschen och en stark bakgrund inom nätverksarkitektur, routing- och switch-teknologier och har samarbetat med Facebook för att validera Open/R i verkliga scenarion för både nätverksoperatörer och tjänsteleverantörer.

Som en del av samarbetet arbetar Tietos ingenjörer tillsammans med Facebook och ekosystem runt Open/R för att få ännu fler nätverksoperatörer och tjänsteleverantörer kan ta del av platformen. Bland annat erbjuder man rådgivning, utveckling, support och systemintegrationstjänster för en smidig integration av Open/R på kundspecifika plattformar.

Tietos erfarenhet och expertis inom trådlös kommunikation och nätverksteknik hjälper till att demonstrera Open/R som en teknologi som telekombranschen kan ha stor nytta av. Vi hjälper Facebook att identifiera ytterligare funktionalitet och assisterar i att bygga upp ett ekosystem för öppen-källkodsprojekt. Det är något vi tror mycket på och som vi med glädje är en del av, säger Tom Leskinen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tom Leskinen, chef inom Product Development Services på Tieto, +358 (50) 558 8942, tom.leskinen (at) tieto.com

Kia Haring, Global kommunikationschef, Tieto, +358 (40) 765 3700, kia.haring (at) tieto.com

Mer om Facebook Open/R och Tieto:

I de pilottester som genomförts har Open/R tydligt visat att lösningen klarar av att anpassa routing-topologin för att passa olika dynamiska parametrar och mer intelligenta routing-algoritmer för lastbalansering. Open/R har stöd för en hög automatiseringsgrad och enkel driftsättning, inklusive självkonfigurering och autogenererade globala Ipv6-adresser. Lösningen har visat sig väldigt lämplig för ad-hoc-nätverk bestående av till stor del autonoma routing-enheter.

I och med Facebooks besked att göra Open/R tillgänglig under öppen källkod kommer det att vara möjligt att anpassa och finjustera routing-logiken, mätdata och andra parametrar för att möta dagens och morgondagens krav – bortom vad som är möjligt med t.ex. traditionell OSPF.

Som en del av arbetet med driva utveckling mot nästa generations nätverksinfrastruktur är Tieto också medlem i Telecom Infra Project, ett ingenjörsdrivet initiativ som startades av Facebook och drivs av operatörer, leverantörer, utvecklare, system integratörer och startups med målet att förändra det traditionella sättet att bygga och driftsätta nätverksinfrastruktur.

Tieto Product Development Services gör det möjligt för leverantörer av allt från halvledare till uppkopplade enheter och kommunikationsinfrastruktur att bygga nästa generations lösningar inom IoT, smarta enheter, mobila nätverk, uppkopplade bilar och molnlösningar. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder Tieto kompletta chipset-, mjukvaru- och tjänstelösningar för 5G, IoT och fordonsbranschen. Tieto Product Development Services är en betrodd partner till telekombranschen sedan drygt 20 år tillbaka.

Facebook and Open/R: https://code.facebook.com/posts/291641674683314

The Telecom Infra Project (TIP): http://telecominfraproject.com

Om Facebook
Facebook grundades 2004 och har som uppdrag att ge människor makt att skapa gemenskaper och föra världen närmare varandra. Personer använder Facebook för att hålla kontakten med vänner och familj, för att upptäcka vad som händer i världen, och att dela och uttrycka vad som är viktigt för dem. https://newsroom.fb.com/company-info/

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn