noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto digitaliserar statsförvaltningen i Finland – tecknar omfattande avtal kring dokument- och ärendehantering

22 februari 2017

Det finska statsrådskansliet, statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) och Tieto har tecknat ett avtal kring digitalisering av dokument- och ärendehantering inom landets myndigheter och departement. Uppdraget är ett av de mest betydelsefulla digitaliseringsprojekten inom offentlig sektor i Finland och ett viktigt steg i förnyandet av statsförvaltningens verksamhet.

Avtalet med Tieto gäller till år 2020. I ett första skede kommer samtliga departement, presidentkansliet, och justitiekanslersämbetet att ersätta sina nuvarande system med Tieto 360° – en standardiserad lösning för hantering av ärenden, dokument och arkiv. I nästa steg får cirka 80 myndigheter möjlighet att implementera lösningen via Valtoris ramavtal.

- Vi är glada över att ha fått det här viktiga avtalet på plats. Digitaliseringen av dokumenthantering på statsrådskansliet är en stor övergång som har förberetts noggrant. Målet är att standardisera vårt sätt att arbeta och gå mot ett mer digitalt tankesätt, säger Max Hamberg, IT-direktör på statsrådskansliet.

Lösningen är baserad på Tietos Public 360, som används av över 450 offentliga verksamheter i Norden. Systemet är lättillgängligt och kan användas med mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor. Det effektiviserar de anställdas arbetsprocesser, minskar administrationstiden och frigör organisationens resurser för andra arbetsuppgifter.

- Vi är glada och stolta över att få vara en del av ett så omfattande och centralt digitaliseringsprojekt. Standardiseringen av dokument- och ärendehanteringen inom departementen ger anställda möjlighet att arbeta mer mobilt, strukturerat och effektivt och ökar transparensen i statsförvaltningen. Det är ett viktigt steg i digitaliseringen av offentlig sektor, säger Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor på Tieto.

För mer information, vänligen kontakta

Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor, Tieto
tel: +46 70 340 0765, e-post: cristina.petrescu[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn