noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Alla nyheter och pressmeddelande

Alla nyheter, pressmeddelande, trender och insikter.

20 mar
2019
Pressmeddelande

Tietos automatiserade plattform minskar ledtiderna för FOREX Banks låneprocesser – från dagar till bara minuter

19 mar
2019
Branschmeddelanden

Tieto har tecknat avtal med Stockholms stad avseende digitalt stöd inom vård och omsorg

Stockholms stad och Tieto fördjupar sitt samarbete. Det nya avtalet omfattar verktyg för affärsprocessledning och digitalt stöd inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Avtalet gäller till och med mars 2026 med möjlighet till förlängning i upp till sju år.

11 mar
2019
Branschmeddelanden

Tieto digitaliserar tillsynsmyndigheten IVO

Tieto tecknar avtal med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avtalet omfattar utveckling och förvaltning av IVO:s strategiska lösningar för att säkra digitalisering och utveckling av verksamheten. Det är ett femårigt avtal med möjlighet till två års förlängning. Avtalsvärdet för de första fem åren är uppskattat till ca 110 MSEK.  

7 mar
2019
Övriga nyheter

Tieto och Wellstreet Group ingår partnerskap för att påskynda innovation inom e-handeln

5 mar
2019
Branschmeddelanden

Intrum väljer Tietos inkassosystem Nova för att modernisera kredithanteringstjänster i Europa

Intrum och Tieto har vidgat sitt partnerskap till Baltikum för att modernisera och automatisera kredithanteringstjänster för Intrums klienter och kunder.

28 feb
2019
Företagsmeddelanden

Tieto publicerar sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Tietos årsredovisning för 1 januari till 31 december har publicerats på engelska och finska. Rapporten, som innehåller förvaltningsberättelse, resultat-  och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport finns tillgänglig på www.tieto.com/investors. Bolagsstyrningsrapporten har förberetts enligt den finska koden för bolagsstyrning.

22 feb
2019
Övriga nyheter

Vi ses på PPS-dagen 2019!

6 feb
2019
Företagsmeddelanden

Tietos starka tillväxt fortsätter – lanserar ny strategi och nätverksorganisation med fokus på design- och dataledd innovation

Tieto presenterade idag resultatet för fjärde kvartalet 2018; företaget växte med 5 procent under kvartalet och 7 procent under helåret i lokala valutor. Samtidigt tar Tieto ett stort steg i företagets förnyelse och presenterar en ny strategi med förstärkt fokus på design- och data-ledd innovation och affärsförnyelse för de nordiska kunderna. Tieto förnyar samtidigt sin ledarskapsmodell och gör om organisationen till en snabbare, nätverksbaserad modell.

23 jan
2019
Företagsmeddelanden

Tieto ansluter sig till MyData-initativet för att främja etisk hantering av persondata

MyData Global etablerades i oktober förra året och Tieto ansluter sig nu som en av grundarna till initiativet. MyData är ett internationellt initiativ med syfte att förbättra människors möjlighet att bestämma över sina personuppgifter samt möjliggöra smidig överföring av personlig data från en tjänsteleverantör till en annan. Initiativet strävar efter ett rättvist och hållbart digital samhälle där utbyte av personlig data bygger på en förtroendefull relation mellan individer och organisationer.

22 jan
2019
Branschmeddelanden

Tieto ingår strategiskt partneravtal med Telia angående 5G

Tieto har ingått ett strategiskt partnerskap med Telia för den nya mobiltekniken 5G. Företagen kommer samarbeta för att ta fram nya användarfall, produkter och tjänster till ekosystemet kring 5G och tillsammans med kunder påskynda utvecklingen i Sverige.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn