noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Education EXPO 2020

Skogshem & Wijk

12 - 13.5.2020 / Lidingö, Sweden
Registrera dig här!

TietoEvry Education bjuder in dig till två fullmatade dagar kring digitala processer för alla skolformer oavsett om ni arbetar i Procapita eller Tieto Education.

Här kommer vi att ta upp ämnen som berör vår gemensamma digitaliseringsresa. En resa som vi anpassar efter era förutsättningar och mål. Det kan till exempel beröra den digitala transformationen, myndighetsförändringar eller ökad automatisering oavsett om ni arbetar i Procapita eller Tieto Education.

Innehåll i årets program
Lösningar som underlättar din vardag

Förskola och Grundskola
Med digitaliseringens möjligheter förenklas jobbet för dig som jobbar inom förskolan och grundskolan. Spara tid genom att effektivisera de processer som idag äter upp alltför många arbetstimmar. Lär dig hur man arbetar smartare genom E-tjänster och automatiserade arbetsflöden, samt hur man får ut det mesta av analysverktygen som finns till hands. Allt detta och mycket mer!

Gymnasieskola och Vuxenutbildning
Hur kan du som administratör förbättra och förenkla din vardag? Vad finns det för verktyg som effektiviserar dina arbetsflöden? Vi går igenom de senaste lösningarna och hur du kan göra för att förbättra din vardag. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag.

Alla skolformer
Vad innebär ett tekniskt ekosystem för din verksamhet? Och vilka är egentligen fördelarna? Vi går igenom alla frågor du har kring våra lösningar och hur du ska förenkla din vardag och börja arbeta smartare.

Passa på och boka din plats! Sista anmälningsdag: 16 Februari 2020.

 

Preliminärt program

8.00-11.00 - Registrering + fika
Se och testa nya Tieto Education

11.00-11.50 - Lunch

12.00-13.30 - Välkomna till Education EXPO 2020
Åsa Lindell, moderator

Hur skapar vi en smartare skola?
Lars Åström, Head of TietoEvry Education

Vårt digitala ekosystem – Idag och i framtiden
Jenny Nyberg, Head of Market Insight, TietoEvry Education

En resa mot framtiden – Hur ser vår produktportfölj ut under de kommande åren?
Peter Hjorth, Produktansvarig för TietoEvry Education

Sverige skall bli ledande i världen på att ta vara på digitaliseringens
möjligheter
Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech Industry

Lund använder ny digital plattform – Från Procapita till Tieto Education
Jonas Eriksson och Jonas Sjöberg, Lund kommun

Parallella seminarium/spår
Seminarier för respektive skolområde

13.40 – 15.00 (Skolledare)
Skolledaren kommer att ha en betydande roll i skolans framtida digitalisering
För att lyckas med den digitala transformationen så innebär det att skapa värde och rätt förutsättningar för medarbetarna både när det gäller administration, undervisning och lärande. Några punkter som vi kommer att beröra: Finns det verktyg för att kunna leda transformeringen i relation kopplat till både kvalitet och säkerhet?

Talare: Diego Lopez ,Tietos IT-säkerhetsexpert, Anderas Hedlund, Marcus Löfdahl Andreas Söderberg

13.40 – 15.00 (Alla skolformer)
Förenkla din vardag och arbeta smartare
Med hjälp av vår lösning kan du få ett sammanhängde flöde och funktionaliteter som är kopplade till olika e-tjänster. Några punkter som vi kommer att beröra: Vad innebär ett tekniskt ekosystem för verksamheten? Och vilka är fördelarna?

 • Vad är på gång kring aktuell skolutveckling?
 • Hur hänger vår lösning ihop? Kopplad till olika målgrupper och behov.
 • Hur fungerar produktutveckling och vad innebär ett tekniskt ekosystem?

Talare: Peter Holmström, Pontus Östlund, Karin Lindström, Kent Nilsson

15.00 – 15.30 - Fika

15.35 – 17.00 (Förskola)
Digitalisering som motor för verksamhetsutveckling - Kvalitetssäkra förskolans stödprocesser
Ta del av arbetssättet kopplat till förskolan. Spara tid med smarta räknare, kösorteringsfunktion och utnyttja e-tjänster som bidrar till verksamhetsutveckling. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra de jobb som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Använd kösorteringsfunktion, bakgrundsjobb och räknare som ett led i att förenkla din vardag och effektivisera arbetsflödet
 • E-tjänster: ett sätt att slippa blanketter, säkerställa rätt information och öka säkerheten.
 • Följ upp verksamheten och få en samlad bild med hjälp av vår nya produkt Egenkontroll

Talare: Jessica Feldt och Irena Nedeljkovic

15.35 – 17.00 (Grundskola)
Verktyg som effektiviserar grundskolans arbetsflöden – enkelt och effektivt.
Ta del av arbetssättet kopplat till grundskolan. Spara tid och arbeta smartare med automatiserade processer och analysverktyg. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra de jobb som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Lagar och förordningar samt nya direktiv.
 • Uppföljning av betyg och nationella prov - behörighet till GY.
 • Analysera och utveckla verksamheten med hjälp av vårt system.
 • Effektivisera arbetsflödena med automatiserade processer.

Talare: Jonas Bodin och Tomas Brännström

15.35 – 17.00 (Gymnasium)
Verktyg som effektiviserar gymnasieskolans arbetsflöden – enkelt och effektivt.
Ta del av arbetsprocesser kopplat till gymnasieskolan. Spara tid och arbeta smartare med automatiserade processer och analysverktyg. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra jobbet som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Lagar och förordningar samt nya direktiv.
 • Årshjul - arbeta effektivt för att gynna verksamheten.
 • Hur kan du som administratör arbeta/förbättrar/förenkla din vardag.
 • Toppar och dalar och vilka personer bör vara involverade.
 • Uppföljning av betyg och nationella prov/ Behörighet till GY.
 • Tips och Trix gällande statistik GY.
 • Effektivisera arbetsflödena med automatiserade processer.

Talare: Ulrika Stenbäck och Fredrik Öström

15.35 – 17.00 (Vuxenutbildning)
Verktyg som effektiviserar vuxenutbildningens arbetsflöden – enkelt och effektivt. Ta del av arbetsprocesser kopplat till vuxenutbildningen. Spara tid och arbeta smartare med automatiserade processer och analysverktyg. Med Tietos verktyg skapas förutsättning för kvalitet och bra beslutsunderlag. Låt systemet göra jobbet som är repetitiva och svåra att överblicka.

 • Lagar och förordningar samt nya direktiv.
 • Vuxenutbildning och externa aktörer/anordnare; vi går igenom konsekvenser av den nya rapporteringen av kursdeltagare till SCB första halvåret 2020.
 • Analysera och utveckla verksamheten; vi går igenom olika typer av verksamhetsperioder och CSN-perioder
 • Effektivisera arbetsflödena med automatiserade processer.

Talare: Karin Lindström och David Lundgren

19.00 – 24.00 - Middag med show

 

08.30-10.00 - Erfarenhetsutbyte inom respektive skolform
Vi utbyter erfarenheter och för diskussioner kring verksamhetsfrågor uppdelade i olika grupper.

10.00-10.30 - Fika

10.30-12.00 - Myndighetspass
Ta del av informationen från myndigheter för skolutveckling.

12.00-12.15 - Summering av Education EXPO 2020

12.15 – 13.30 - Lunch och avslutning

14.00 - Buss transport till Arlanda och T-Centralen

Antal dagar: 1,5
Dag 1: 8.00 -24.00
Dag 2: 08.30 -13.30

Pris
4.895 SEK / person exkl. moms. I priset ingår föreläsningar, fika, lunch, middag och underhållning.

Plats / ort
Skogshem & Wijk, Lidingö

Boende 
Rum på Skogshem & Wijk är resarverad fram till 2020-02-18. Därefter bokas rum i mån av plats. Boka ditt rum genom att klicka HÄR

Transport till och från konferensanläggningen
Resan till anläggningen bekostas av respektive deltagare. För tillbaka resan organiseras busstransport till Arlanda samt T-Centralen. Bussarna lämnar Skogshem & Wijk kl. 14:00 den 13 maj. Glöm ej att meddela i anmälan vilken destination som önskas!

Frågor? Kontakta
Malin Dahlbäck

 

Contact us

Suzana Johansson

Head of MarCom PHCW Nordic

Fler event

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn