noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

MVTe 2020

Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

21 - 22.1.2020 / Stockholm, Sweden

Träffa oss på Sveriges största mötesplats inom kommunal vård och omsorg


Kistamässan den 21-22 januari, monter A:41

Under dessa två dagar har du möjlighet att lyssna på våra föredrag, delta i vår monter, testa det senaste inom kommunal vård och omsorg samt individ-och familjeomsorg.

Välkommen att nätverka med oss och dina branschkollegor. 

Passa på och ta del av våra seminarier!

Keynote (Plenum M2)

22 januari kl.11.00-11.50

Framgångsfaktorer för medborgartjänster och automatisering i socialtjänsten
Hallstahammars kommun och Region Gotland delar med sig av sina erfarenheter av vilken betydelse det har med  förberedelser och förändrade arbetssätt för att lyckas med införande av e-tjänster och automatiserade processer inom individ- och familjeomsorgens verksamhet.

Talare

Anna Helleblad
Affärsansvarig, Tieto
Jag är socionom och har jobbat inom IFO-verksamhet i över 20 år innan jag började på Tieto för snart 10 år sedan. Min roll på Tieto är Affärsansvarig vilket innebär att jag är ansvarig för affärerna med våra kommunkunder inom socialtjänsten.
Pernilla Rydell
Systemförvaltare/E-samordnare, Hallstahammar
Jag arbetar inom Individ- och familjeomsorgen, Hallstahammars kommun med förvaltning av vårt journalsystem Procapita/Lifecare och införande av nya digitala lösningar för verksamhet och medborgare. Brinner för digitalt förändring- och förbättringsarbete.
Mika Gutepil
Utvecklingsledare, Region Gotland
Medverkar ej pga förhinder.

Mäss-scenen

21 januari kl.13.00-13.15

Medborgartjänster- ett bra sätt att digitalisera socialtjänsten
Värdet för socialtjänsten att digitalisera är bland annat att det frigör tid för handläggarna att jobba med det de är utbildade till och brinner för, nämligen förändringsarbete, samtal och möten med människor. Tieto belyser hur arbetsmetoderna förändras när socialtjänsten automatiseras och digitaliseras.

Talare

Carola Winberg
Produktägare Individ-och familjeomsorg, Tieto
Anna Helleblad
Affärsansvarig, Tieto

22 januari kl.10.30-10.45

Digitala fundament för en modern arbetsplats
Vilka är grundpelarna för ett modernt verksamhetssystem? Digitaliseringens fulla effekt kommer inte att nås genom att vi gör som vi alltid har gjort. För att lyckas med digitaliseringen behövs förnyade arbetssätt och det är viktigt att dessa stödjs av verksamhetssystemet.

Talare

Jahn Sundin
Produktägare Vård-och omsorg, Tieto

Contact us

Suzana Johansson

Head of MarCom PHCW Nordic

Fler event

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn