noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Få översikt över studieresultaten

Sätt elevens utveckling i fokus genom att minska belastningen av administrativt arbete med Tieto Education Pedagogical Administration.

Fokusera på att skapa mervärde

Tieto Education Pedagogical Administration hjälper läraren att sätt elevens behov i fokus genom att avlasta läraren från rutinuppgifter.

Smarta och intuitiva lösningar som frigör tid åt skolpersonal att lägga på eleverna. Lösningar som underlättar kommunikation med vårdnadshavare och elever, samt ser till att alla får en översikt över studieresultaten.

Ann-Charlott Lundgren

Head of sales, Education

Minska mängden manuell administation i det dagliga arbetet.

Spara tid

Minska mängden manuell administation i det dagliga arbetet.

Få översikt av elevens studieresultat och bättre beslutsstöd.

Nya insikter

Få översikt av elevens studieresultat och bättre beslutsstöd.

Alla Tieto Educations lösningar är intuitiva med hög igenkänning mellan funktioner.

Lätt att använda

Alla Tieto Educations lösningar är intuitiva med hög igenkänning mellan funktioner.

Viktiga funktioner

Lätt att använda

Tieto Educations lösningar går snabbt att lära och är enkelt att använda. Navigeringen har utformats med fokus på användaren. Gränssnittet anpassas efter användarens roll samt egna inställningar.

Analys

Använd data från flera olika källor till exempel betyg, närvaro och elevgrupper för att få en bättre kvalitetsuppföljning.

Enkel kommunikation

Främja olika typer av samarbeten med hjälp av våra enkla kommunikationslösningar mellan vårdnadshavare, elever och lärare.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn