noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Biobiz

En modulbaserad molntjänst för planering, styrning och uppföljning av biobränsleflödet.

Effektivare hantering av biobränsle

Biobiz hjälper dig som hanterar biobränsle och avfall att få en översikt och kontroll över bränsleflödet och fatta rätt beslut. Biobiz ger dig möjlighet att planera och optimera bränsletillförseln, avropa korrekt bränsle och följa upp såväl levererad bränslemängd som bränslekvalitet och lager i realtid.

Biobiz har en standardiserad integration mot biobränslebranschens standardsystem VIOL (som ägs av Biometria) och kan även integreras mot lokala vågsystem, ekonomisystem och BI-lösningar.

Oskar Selmeryd

Business Developer, Forest Consulting

Fördelar

Biobiz hjälper dig att styra dina avrop till rätt bränslemix och kvalitet. Du får förutsättningar för att optimera driften och undvika driftsstörningar på grund av för stora variationer.

Färre driftstörningar

Biobiz hjälper dig att styra dina avrop till rätt bränslemix och kvalitet. Du får förutsättningar för att optimera driften och undvika driftsstörningar på grund av för stora variationer.

Biobiz ger dig tillgång till all nödvändig information i realtid. Du slipper att manuellt flytta information mellan olika system och dokument för att skapa dig överblick.

Effektivare administration

Biobiz ger dig tillgång till all nödvändig information i realtid. Du slipper att manuellt flytta information mellan olika system och dokument för att skapa dig överblick.

Med Biobiz kan du snabbt ändra produktionstakten, gasa eller bromsa, via avrop på dagsnivå. Med hjälp av automatiserade larm får du full kontroll över dina leveranser.

Ökad flexibilitet

Med Biobiz kan du snabbt ändra produktionstakten, gasa eller bromsa, via avrop på dagsnivå. Med hjälp av automatiserade larm får du full kontroll över dina leveranser.

Viktiga funktioner

Planera och styr långsiktigt och operativt

Biobiz hjälper dig att hantera säsongens övergripande förbrukningsprognos, dina avtalade kontraktsvillkor och leveransplaner och förändringar i förbrukningsprognosen.

Identifiera avvikelser och följ upp utfall

Biobiz validerar varje enskild leverans mot regler för vad som är korrekt och rimligt. Du får också en uppföljning i form av övergripande och detaljerade grafer över levererad bränslemängd, bränslemix och bränslekvalitet.

Följ upp leveranser i realtid

Alla parter kan i realtid se och följa upp samma leveransinformation. Alla detaljer om varje enskild leverans, som bränslesortiment, vikt, transportör och energiberäkningsnycklar hämtas automatiskt in.

Skaffa kontroll på din lagersituation

Biobiz ger dig överblick, både nuläge och historiskt, per lagerplats, sortiment och fuktkvot. Genom att veta lagrets sammansättning och fuktkvot kan avropen anpassas för optimal bränslemix.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn