noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Marginalen Bank: från reaktiva till proaktiva riskmodeller

Tietos kraftfulla motor för kreditbeslut hjälper Marginalen Bank attrahera nya låntagare

Per Dahlqvist

Head of Business Development, Credit Solutions and Services

Utmaningen

På en ständigt rörlig lånemarknad såg Marginalen Bank behovet av en mer avancerad beslutsmotor som snabbt kunde testa och distribuera förändringar i affärslogiken.

Lösningen

Tietos Credit Business Rules (cBR) är en flexibel och skalbar beslutsmotor som används av banker och andra finansiella institut för att avgöra om en sökande ska få ett lån, ett kort eller ett leasingavtal, samt villkoren för kontraktet. Den kraftfulla programvaran hämtar data från en rad källor och använder maskininlärning för att snabbt erbjuda mer exakt prissättning och förbättrade kundförvärvskostnader.

Mer om lösningen Analytics

Om kunden

Marginalen Bank grundades 2010 och erbjuder konkurrenskraftiga och enkla finansiella tjänster till privatkunder och företag, inklusive lån utan säkerhet.

Mer om Marginalen Bank
Reagera på förändringar på lånemarknaden genom att köra tester och snabbt genomföra ändringar.

Snabb och smidig

Reagera på förändringar på lånemarknaden genom att köra tester och snabbt genomföra ändringar.

Lösningen är byggd speciellt för kreditmarknaden och har ett intuitivt och visuellt gränssnitt som kräver lite träning för att användas.

Lätt att använda

Lösningen är byggd speciellt för kreditmarknaden och har ett intuitivt och visuellt gränssnitt som kräver lite träning för att användas.

Minska riskerna med en modell som använder uppdaterad information och maskininlärning för att hitta de bästa kunderna för dina produkter.

Bättre affärsbeslut

Minska riskerna med en modell som använder uppdaterad information och maskininlärning för att hitta de bästa kunderna för dina produkter.

Marginalen Bank erbjuder lån till konsumenter och företag. När lånemarknaden blev ännu mer konkurrenskraftig behövde banken hitta ett sätt att skilja sig från andra långivare.

För inte så länge sedan gick konsumenterna direkt till sin bank för att låna pengar. Men tillväxten av jämförelsetjänster som söker igenom långivare för att hitta det bästa erbjudandet innebär att konsumenterna idag inte längre baserar sina beslut på lojalitet. Istället väljer de långivaren med bäst pris eller kontraktsvillkor.

Aktiva riskmodeller

På den snabbt rörliga lånemarknaden måste långivare som Marginalen Bank dagligen arbeta aktivt med sina riskmodeller för att ofta justera sina prissättningar, poäng och villkor. Det är enda sättet att behålla sin konkurrensfördel och i slutändan attrahera nya låntagare. Men det är inte alla lösningar som främjar det sättet att arbeta.

Tidigare, när Marginalen Bank ville ändra sin logik, behövde de skicka en begäran till sin leverantör och vänta på att den skulle kodas.

Banken behövde en lösning som fungerade snabbare. Så de vände sig till sin långsiktiga partner Tieto och dess högt automatiserade lösning Credit Business Rules (cBR).

Automatiserad lösning

Beslutsmotorn kombinerar riskbedömning, lånebegränsningar och affärsregler för att avgöra om en sökande ska erbjudas ett lån samt villkoren för ett kontrakt. Den kan hantera en stor mängd data, både enskilda parametrar som t.ex. inkomst, och mer komplexa variabler som en prissättningsmatris.

När vi vill göra en ändring i vår logik matar vi in vår beräkning i cBR och kör ett testfall. Ibland kör vi t.o.m. tusentals testfall. Då kan vi justera parametrar som ålder eller inkomst för att se vilken inverkan det skulle ha. Den är så lätt att använda att jag går in nästan varje dag för att prova nya scenarier.

Mohammad Ali

Data Analyst, Marginalen Bank

Nu kan Marginalen Bank mata in nya riskstrategier i mjukvaran, se resultatet nästan direkt och, om så önskas, använda logiken på en gång. Det betyder att de kan reagera snabbare på förändringar i marknaden och se till att deras erbjudanden är attraktiva för kunderna.

Med hjälp av cBR har Marginalen Bank blivit mer agil och snabbare på att reagera på förändrade förhållanden på en mycket konkurrensutsatt marknad. Lösningen kan också sänka kostnaderna för kundförvärv och hitta nya kunder som du kanske inte har tänkt på tidigare.

Per Dahlqvist

Head of Business Development & Analytics Products, Credit Solutions & Services, Tieto

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn