noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Europas högst rankade informationssystem tryggar gränssäkerheten

Det krävs en djup och gedigen kunskap om såväl verksamhetsmiljö som kundbehov i implementeringen av säkerhetskritiska system.

Tuomas Korpilahti

Senior Customer Manager

Utmaningen

I bevakningen av Finlands gränser får det inte förekomma några som helst brister i funktion eller säkerhet i kritiska system.

Lösningen

Applikationerna RASTI och RATAS är viktiga faktorer i Finlands gränsbevakningsarbete. Dessa Tieto-utvecklade hög-säkerhetssystem har klassats som de allra bästa i Europa.

Om kunden

Finska Gränsbevakningsväsendet har omkring 2 700 anställda som övervakar sammanlagt 400 mil gräns för Finland och EU. Under 2018 rapporterades omkring 16 miljoner gränsövergångar.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsövervakningen vid landgränser och havsområde, samt utför gränskontroller av persontrafik, i hamnar och på flygplatser, samt leder räddningsverksamheten på finskt havsområde. Gränsbevakningen leder också responsen på miljöolyckor i finska havsområden. Gränsbevakningsväsendet har även en roll inom den finska försvarsmakten och utbildar sina egna trupper vad gäller gränssäkerhetsuppdrag.

Besök gränsbevakningens hemsida.

Besök gränsbevakningens hemsida
Finlands gränsregioner övervakas i realtid med hjälp av trygga och pålitliga system. Resenärsinformation lagras noggrant och korsrefereras.

Håller Finland säkert

Finlands gränsregioner övervakas i realtid med hjälp av trygga och pålitliga system. Resenärsinformation lagras noggrant och korsrefereras.

EU-inspektörer har bedömt att det finska Gränsbevakningsväsendets system är av mycket hög kvalité, och har konstaterat att andra medlemsländer borde följa Finlands exempel.

Europeisk pionjär

EU-inspektörer har bedömt att det finska Gränsbevakningsväsendets system är av mycket hög kvalité, och har konstaterat att andra medlemsländer borde följa Finlands exempel.

Tieto har utvecklat kritiska säkerhetssystem för Gränsbevakningsväsendet sedan 1990-talet. En gedigen erfarenhet inom sektorn garanterar en djup förståelse för den inre funktionen av verksamhetsmiljön

Sömlöst samarbete

Tieto har utvecklat kritiska säkerhetssystem för Gränsbevakningsväsendet sedan 1990-talet. En gedigen erfarenhet inom sektorn garanterar en djup förståelse för den inre funktionen av verksamhetsmiljön

Ökad gränstrafik och förändrad säkerhetsmiljö utgör nya utmaningar

Under de senaste åren så har resandet i Europa ökat, samtidigt som Finlands gränsbevakning har förändrats. Enligt Gränsbevakningsväsendet har den alltmer utmanande verksamhetsmiljön ökat behovet av pålitliga och säkra system.

– Vår förmåga att på ett korrekt sätt förutse resultat har försvagats i den aktuella verksamhetsmiljön. Vi måste förbereda oss på nya typer av situationer och minska vår responstid så mycket vi kan, säger överstelöjtnant Janne Kurvinen, IT chef för gränsbevakningen.

Gränsbevakningsväsendet är en central, nationell säkerhetsmyndighet. Denna roll ställer höga krav på de system som används. De måste vara extremt pålitliga och driften av dem måste kunna garanteras så att gränsvakterna kan utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Eventuella sårbarheter i informationssystemen måste också kunna upptäckas snabbt och effektivt.

Gränskontroller och gränsbevakning är ganska speciella verksamhetsområden. Systemleverantören måste ha förståelse för både vårt arbete och de behov som kan uppstå.

Överstelöjtnant Janne Kurvinen

IT chef, finska Gränsbevakningsväsendet

En kritisk del av den nationella säkerhetsinfrastrukturen

Under EU-kommissionens senaste inspektion av det finska gänsvaktsväsendet visade man särskilt intresse för gränssäkerhetssystemen.

Tieto-utvecklade RATAS förenklar övervakning av resenärervid gränsövergångsställen, samt effektiviserar gränskontroller. Systemet kan användas för att registrera resenärsinformation och administrera rätt dokumentation baserat på nationella och europeiska bakgrundsregister.

RASTI-systemet används för att få en täckande bild av Finlands gränsregioner i realtid. Kartläggningssystemet visualiserar observationer och åtgärder som utförs av gränspatrullenheter.

– När man talar om system som används i operativa förfaranden så måste man alltid räkna in de tekniska utmaningarna som finns för att uppehålla säkerheten, som exempelvis integrationsåtgärder, och varierande gränssnitt mellan olika system. Att hantera och implementera sådana funktioner är alltid utmanande, säger Kurvinen.

Kvalitén på gränsbevakningen och de informationssystem som är involverade i att uppehålla den har en direkt inverkan på Finlands nationella säkerhet. Om systemen inte fungerar, försvagas gränsvakternas förmåga att utföra sina uppgifter.

Överstelöjtnant Janne Kurvinen

IT chef, finska Gränsbevakningsväsendet

Lång erfarenhet av avancerade system

Kurvinen säger att nyckeln till man kunnat utveckla sådana trygga och hög-funktionella system som man har idag ligger i det långa och gedigna samarbetet som man ingick med Tieto redan under 1990-talet. Såväl Gränsbevakningsväsendet som Tieto har långa och värdefulla erfarenheter av att ha samarbetat med varandra på ett antal storskaliga utvecklingsprojekt.  

– Tietos personal känner väl till gränsväsendets viktiga IT-system. De förstår också hur vi arbetar. Under årens lopp har vårt samarbete vuxit till att bli helt sömlöst, säger Kurvinen.

Under 2018 påbörjade Tieto och gränsmyndigheten konstruera om det finska maritima sök- och räddningskommandot, samt kontrollsystem. Det nya informationssystemet kommer att användas för de maritima sök- och räddningscentralerna i Åbo och Helsingfors och kunna ge en helhetsbild av situationer. Lösningen hjälper till att förbättra samarbetet mellan myndigheter och andra parter som är involverade i sök- och räddningsinsatser. 

– Jag har ett positivt intryck av samarbetet med Tieto och deras produkter. Vår utvecklingskurva har varit ömsesidigt konstruktiv, säger Kurvinen.

Tietos absolut största styrka är att de förstår vad det finska Gränsbevakningsväsendet gör och hur vi arbetar. Tieto förstår våra behov, vilket är ett resultat av ett långt och gediget samarbete.

Överstelöjtnant Janne Kurvinen

IT chef, finska Gränsbevakningsväsendet

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn