noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Statkraft - Samler alle historiske databaser i én felles løsning, eArkiv 360°

eArkiv 360° muliggjør bevaring av Statkrafts administrative elektroniske arkiv for perioden 1992 til 2010

Simen Myrum

Head of Sales & Customer Success

Utfordringen

Statkraft har i lengre tid hatt utfordringer med tilganger til og søk i eldre historiske arkivdatabaser. 

De historiske arkivdatabasene er både fra eldre installasjoner og arkivdatabaser migrert til databaser fra andre systemer. Alle disse arkivdatabasene har tidligere vært tilgjengelige for søk via spesialtilpasninger, men søk har vært vanskelig. Tilgangsstyringen baserte seg på eldre organiseringer, som ikke var mulig å koble til dagens tilgangsstyring. Færre og færre ansatte hadde dermed tilgang til arkivet, og man måtte i hovedsak basere seg på bistand fra arkivarer for søk og gjenfinning.

En tilleggsutfordring har vært at filene i de eldre historiske arkivdatabasene i sin tid ikke ble konvertert til gyldig arkivformat. Dette har ført til at deler av filene ikke kunne leses på dagens systemoppsett fordi filformatene var utgått. 

Arkivløsninger

Løsningen

eArkiv 360° muliggjør bevaring av Statkrafts administrative elektroniske arkiv for perioden 1992 til 2010. Uten eArkiv 360° ville færre og færre hatt tilgang til det historiske elektroniske arkivet, og færre og færre filer hadde vært mulig å lese. I praksis kan man si at arkivet ville gått tapt uten migrering til eArkiv 360°. Nå vil de kunne forvalte de historiske arkivdatabasene for fremtiden. Samtidig løser  eArkiv 360° utfordringen med konvertering og Statkraft kan nå kjøre filkonvertering i selve eArkiv-databasen etter migrering til eArkiv 360° .

eArkiv 360°

Om kunden

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innenfor vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør i energihandel og har 3500 ansatte i 16 land. Les mer om Statkraft her.

Håndterer og sikrer historiske arkivdatabaser

Økt sikkerhet

Håndterer og sikrer historiske arkivdatabaser

God prosjektstyring og veiledning hos Tieto.

God dialog og samarbeid

God prosjektstyring og veiledning hos Tieto.

Raskere søke i mye mer data og har nå mye bedre oversikt.

Sparer tid

Raskere søke i mye mer data og har nå mye bedre oversikt.

Vi har følt oss godt ivaretatt av Tietos eArkiv-team, og har hele tiden følt oss trygge på at vi og arkivdatabasene er i gode hender. Importene er vellykket, og vi kan nå søke i mye mer informasjon enn vi kunne i de gamle databasene.

Inge Manfred Bjørlin

Head of Archive and Information Management, Corporate Archive

Bedre oversikt

Etter at de historiske arkivdatabasene var blitt migrert til eArkiv finner de nå mye mer, raskere og det vil bli tilgjengelig for søk for den enkelte ansatte uten at de må be om bistand. Ved at alle ikke-standard metadatafelter er tatt med i xml-uttrekket, så har Statkraft mange flere søkemuligheter og inngangsporter til å finne det de trenger.

De har nå også mye bedre oversikt over hva de har, og kan aktivt forvalte arkivdatabasene fremover, inkludert aktiv tilgangsstyring.

Ambisjoner om å utvide bruken av eArkiv 360°

eArkiv er i første omgang innført for å håndtere og sikre eldre historiske arkivdatabaser og forvalte disse, samtidig som de ser potensialet til å utvide bruken av eArkiv til flere områder enn disse primære historiske arkivdatabasene. Neste fase blir å importere et avsluttet arkiv fra en filstruktur til eArkiv, og begynne å bruke eArkiv for å kunne sikre mottatt og produsert dokumentasjon av arkivverdi fra filstrukturer.

Statkraft ser kontinuerlig etter nye områder de kan dra nytte av eArkiv, og vurderer dette fortløpende.

Formelen for å lykkes er godt samarbeid

Statkraft sier at teamet fra Tieto har levert et godt prosjekt. Begge parter har hatt god dialog underveis, blitt veiledet gjennom grundige workshops og hatt tett samarbeid mellom workshops. Det har vært en lav terskel for direkte kontakt mellom Staktraft og Tietos ressurser, slik at en har kunnet diskutere og sammen kommet frem til gode løsninger når det har oppstått utfordringer underveis. Ved et tett og godt samarbeid har en klart å holde fremdriftsplanen samtidig som utfordringene som har oppstått har blitt løst. Det er alltid noen overraskelser når man graver i gamle databaser som ikke er standard Noark!

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn