noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Oslo kommune – Økt satsning på digitale innbyggertjenester

Oslo kommune har som mål å levere bedre og flere digitale innbyggertjenester knyttet til de hjemmebaserte tjenestene innen pleie- og omsorg

Andreas Slette

Senior Sales Manager, Welfare

Oslo kommune har som mål å levere bedre og flere digitale innbyggertjenester knyttet til de hjemmebaserte tjenestene innen pleie- og omsorg. Tjenestene kommunen leverer skal tilføre verdi for både innbyggere og kommunalt ansatte, primært ved å gi brukerne oversikt over og innflytelse på egen helse og behandling. I 2017 inngikk derfor kommunen en avtale med Tieto om utvikling av nye digitale innbyggertjenester.


Gjennom et nasjonalt forprosjekt, vurderte man behovet, løsningene og gevinstene knyttet til utvikling av digitale tjenester for kommunale pleie- og omsorgstjenester. På bakgrunn av dette ble prosjektet DigiHelse, Digitale innbyggertjenester i kommunesektoren, etablert.

Økt verdi for innbyggere og ansatte
Oslo kommune har dyktige helsefagansatte som leverer gode helsetjenester, men behov for bedre innbyggertjenester og bedre dialog, skapte økende etterspørsel for økt digitalisering.

- Tidligere var all dialog kun på telefon, på gule lapper eller muntlig. Ettersom manuelle prosesser kan være utfordrende å holde orden på, så vi et behov for å sikre dialogen, sier Camilla R. Holm, Oslo kommune.

Med brukerbehov i sentrum, har man derfor utviklet en løsning for å kunne kommunisere, samarbeide, gjenbruke og integrere informasjon. Dette for at de ansatte skal få bedre støtte i sin arbeidshverdag med mer funksjonalitet, samt bedre dialog med innbyggeren.

Tett samarbeid
Forutsetningen for å lykkes med prosjektet har vært god dialog og tett samarbeid mellom kommune og leverandør. Tieto har derfor, i samarbeid med Oslo kommune, utviklet en løsning i pleie- og omsorgsløsningen som kommuniserer med helsenorge.no. Dette er en Lifecare-løsning som tilrettelegger for at pårørende/brukere kan samhandle digitalt med de ansatte i kommunen på en trygg og enkel måte.

- Vi har hatt et godt og tett samarbeid med utviklere fra Tieto. En arbeidsgruppe fra kommunen har sittet sammen med utviklerne i workshops og gitt tilbakemeldinger og innspill. Arbeidsmetoden gjorde at eventuelle endringer kunne gjøres raskt og effektivt, sier Camilla R. Holm, Oslo kommune.

Det jobbes nå med å videreutvikle og digitalisere pleie- og omsorgsløsningene ytterligere. Tjenestene er tilgjengelig på helsenorge.no, og kan benyttes av alle landets kommuner.

Se intervjuet med Camilla R. Holm fra Oslo kommune, på Vitalis 2018.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn