noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Rett pleie til rett tid i Fredrikstad helse- og velferdssektor

Økt digitalisering gjør at flere omsorgstjenester kan flyttes inn i hjemmene hos hver enkelt innbygger.

Tom-Freddy Braathen

Senior Sales Manager, Welfare

Utfordringen

Ansatte i helse- og velferdstjenesten i Fredrikstad kommune ønsket å forbedre arbeids- og dokumentasjonsflyten i tjenesten. Det var viktig at alle utløste trygghetsalarmer og andre hendelser kom til ett samlet mottak.

Løsningen

Hensikten med løsningen, Lifecare eSense, er å koble brukerinformasjon automatisk opp mot hendelser mottatt i systemet. Fredrikstad kommune har i en årrekke hatt Gerica pasientjournal fra Tieto, med gode erfaringer. Et av kravene var derfor sømløs integrasjon med dette systemet.  

Lifecare for eldreomsorg og hjemmetjeneste

Om kunden

Fredrikstad har satt i gang Smart Fredrikstad-programmet, en langsiktig satsing på å gjøre byen bærekraftig ved at den blir bedre å leve og jobbe i for innbyggerne, samtidig som driften av byen skal gjøres mer produktiv. Samtidig tar byen mål av seg til å skape 2000 nye arbeidsplasser i en femårsperiode. I den tidlige fasen har Fredrikstad et potensial for å vise vei i en ny industri, bidra til nasjonale mål for grønn vekst, og bli en norsk spydspiss i en internasjonal smartbyindustri.

Forbedring av arbeids- og dokumentasjonsflyten

Bedre dokumentasjonsflyt

Forbedring av arbeids- og dokumentasjonsflyten

Muligheten til å legge til rette for bedre medisinsk beslutningsstøtte

Riktig pasientinformasjon til riktig tid

Muligheten til å legge til rette for bedre medisinsk beslutningsstøtte

Mer oversikt og gi bedre oppfølgning, service og omsorg til hver enkelt bruker i kommunen

Bedre service til brukerne

Mer oversikt og gi bedre oppfølgning, service og omsorg til hver enkelt bruker i kommunen

Økt digitalisering gjør at flere omsorgstjenester kan flyttes inn i hjemmene hos hver enkelt innbygger. Fredrikstad er en av kommunene som satser stort på digitale verktøy som gir eldre mulighet til å bo hjemme, lenger.

Fredrikstad kommune startet i 2011 prosjektet eSenior, med formål om å tilrettelegge velferdsteknologi for eldre og gi dem mulighet til å bo hjemme lenger. Investeringen skal føre til rett pleie til rett tid, sikre god arbeidsflyt og øke trygghetsfølelsen hos beboerne i helse- og omsorgstjenesten. Initiativet til satsning på velferdsteknologi kommer fra Helsedirektoratet, som konstaterer at Norge må finne nye løsninger for den aldrende befolkningen.

- Dette resulterte, i 2013, i utviklingen av plattformen for velferdsteknologi og begynnelsen på Lifecare eSense i Fredrikstad kommune, sier Ulf Harry Evensen, IKT-rådgiver velferdsteknologi i Fredrikstad kommune.

Forbedring av arbeids- og dokumentasjonsflyten
Ansatte i helse- og velferdstjenesten i Fredrikstad kommune ønsket å forbedre arbeids- og dokumentasjonsflyten i tjenesten. Det var viktig at alle utløste trygghetsalarmer og andre hendelser kom til ett samlet mottak.       

- Tidligere var det mye som måtte gjøres manuelt. Blant annet kom telefonene inn til alarmmottaket, legevakten avklarte og kontaktet hjemmesykepleien – alt skjedde over telefon. Vi ønsket å gjøre disse prosessene enklere for hjemmesykepleien og yte bedre service til hver enkelt beboer, sier Tonje Myrvold, systemansvarlig i e-helseavdelingen, Helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Riktig pasientinformasjon til riktig tid                                     
Hensikten med Lifecare eSense er å koble brukerinformasjon automatisk opp mot hendelser mottatt i systemet. Fredrikstad kommune har i en årrekke hatt Gerica pasientjournal fra Tieto, med gode erfaringer. Et av kravene var derfor sømløs integrasjon med dette systemet.  

- Det at Gerica og eSense er integrert gjør at vi har en bedre arbeidsflyt der brukerkortdata er tilgjengelig når vi trenger det. Det gir oss mulighet til å legge til rette for bedre medisinsk beslutningsstøtte, da man kan skal se brukerens medisinske behov. Innkommende alarmer, utløst av brukerne, dokumenteres direkte i eSense og gir mottakeren på legevakt-/helsevaktsentralen mulighet til å prioritere og delegere til rett tjeneste, sier Myrvold.

Bedre service til brukerne
Ved å investere i løsningen, legger kommunen til rette for at helsepersonell kan få mer oversikt og gi bedre oppfølgning, service og omsorg til hver enkelt bruker i kommunen. Dette kan være med på å øke livskvaliteten til hver enkelt innbygger.

Lifecare eSense skal gi Helsevakten mulighet til å følge prosessen fra mottak av en utløst alarm til den er fulgt opp av rett tjeneste, og dermed sikre at innbyggerne får den støtten som trengs.
– Forbedret lydkvalitet ved de installerte sensorene og dialog fører til at brukere og pårørende kan føle seg tryggere, sier sykepleier ved Fredrikstad og Hvaler legevakt.

eSense legger til rette for at Helsevakten får mer oversikt over planlagte besøk og bedre medisinsk beslutningsstøtte basert på brukerdata. Dette vil kunne resultere i kostnadseffektiv ressursbruk, da hjemmesykepleien kan unngå ekstra utrykninger.
- Dersom det er hendelser ved Helsevakten  som ikke har blitt avklart med brukeren, kan hjemmesykepleien opprette direkte dialog med alarmbrukeren via Lifecare Mobil Pleie, en Tieto-utviklet app der journaler og oppdrag håndteres digitalt og mobilt, sier Myrvold.  

Løsningen gir også Helsevakten mulighet til å ta ut rapporter og dermed få oversikt over alarmbruken hos de enkelte. Basert på disse rapportene vil man kunne legge til rette for bedre tjenester, velferdsteknologi og oppfølgning

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn