noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Bergen Kommune - Etterlengtet digital satsing for sosiale tjenester

Målet for prosjektet er å forbedre brukeropplevelsen for innbyggerne og effektivisere arbeidet for de ansatte.

Tom-Freddy Braathen

Senior Sales Manager, Welfare

Det var på høy tid at kommunale tjenester i Nav fikk et digitalt løft. ­­– Dette er en milepæl  både for søkere om økonomisk sosialhjelp og Bergen Kommune, forteller Mette Kvarme, IKT-koordinator ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering. Bergen Kommune bruker Tietos Socio som fagsystem for den nye digitale saksbehandlingen.

Som pilotkommune har Bergen jobbet tett sammen med Tieto både under utviklingen og implementeringen av ny funksjonalitet knyttet til mottak og behandling av digitale søknader i fagsystemet Socio. ­– Vi har funnet en samarbeidsform som fungerer bra for begge parter, forteller Kvarme.

En helt ny måte å jobbe på, en ny måte å søke på
Digisos markerer et tydelig før og etter for sosiale tjenester i NAV. Digital søknad innebærer at innbyggere som er selvhjulpne i utfyllingen ikke behøver å oppsøke NAV-kontoret for å levere søknaden.

Det er høye krav til dokumentasjon i søknad om økonomisk sosialhjelp. De som bruker papirversjonen når de søker, må enten møte opp på NAV-kontoret eller sende all nødvendig dokumentasjon i posten. I den digitale søknaden kan derimot søkeren fylle ut søknaden på nav.no, når det passer henne selv. Søknaden henter automatisk inn informasjon fra offentlige register, og søker får informasjon om hvilke vedlegg bør legges ved, i tillegg er det mulig å ettersende dokumentasjon.

Når saksbehandleren ser at en digital søknad mangler et vedlegg, sender saksbehandler en melding til søkeren. Ofte kommer et digitalt vedlegg umiddelbart etterpå, og det legges rett inn i fagsystemet i riktig sak. Dette er selvfølgelig mye enklere og mer behagelig for innbyggerne, men det er også en stor fordel for saksbehandlerne på NAV-kontorene. I tillegg sparer NAV tid når brukerne enkelt kan utføre og følge med på søknaden selv.

«Nå kan saksbehandlerne bruke tid og ressurser der deres faglige kompetanse trengs, ikke på logistikk og papirflytting»

Ronny Nyhammer Olsen, IKT-rådgiver i Bergen kommune.

Mer effektivt for innbyggerne og for NAV
I socio er alle sentrale funksjoner for saksbehandling godt ivaretatt og gir mulighet for en naturlig logisk arbeidsflyt som effektiviserer rutinene.

– Bergen kommune mottar rundt 40 000 søknader om sosialhjelp årlig, og de fatter cirka 45 000 vedtak knyttet til disse. Tidsbruken knyttet til dokumenthåndtering er svært omfattende og gevinstpotensialet ved effektivisering er stort, forteller Kvarme.

– Vi forventer at saksbehandlerne får færre spørsmål fra søkere, fordi de som søker selv kan sjekke status og om det er noe som mangler for at søknad skal få behandling. Det vil spare både innbyggerne og de ansatte for tid. Men allerede ved innføring av digitalt arkiv opplevde vi at saksbehandlerne kan bruke tid og ressurser der deres faglige kompetanse trengs, ikke på logistikk og papirflytting som var en stor del av arbeidshverdagen deres før» forteller Ronny Nyhammer Olsen som er IKT-rådgiver i kommunen.

Spart 710 000 kr bare i porto
– Vi er fortsatt tidlig i testing og bruk av DigiSos, men snart kommer vi til å høste inn gevinstene av innføring av DigiSos, sier Nyhammer Olsen som tror Bergen Kommune bare har sett begynnelsen på hva prosjektet vil gi av gevinster. Fra vi begynte med SvarUT/PostUT i februar 2018 har vi estimert en innsparing på 710 000 kr bare i porto. Da kan man bare tenke seg hva vi sparer i tid på å slippe å sende ut disse brevene manuelt, avslutter Nyhammer Olsen.

Og med oppstart av digitale søknader i mai, så har vi nå innbyggere som har heldigitale løp i sosialtjenesten, fra søknad med vedlegg til vedtak og eventuelle utbetalinger. Offentlige tjenester skal være tilgjengelig digitalt. Innføringen av DigiSos bygger på regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken samt digitaliseringsstrategien til NAV.

Digitale innbyggertjenester for sosiale tjenester i NAV (Digisos) er et samarbeidsprosjekt mellom KS, seks pilotkommuner (Trondheim, Bergen, Oslo, Horten, Bærum, Stavanger) og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV, der målet er å forbedre brukeropplevelsen for innbygger og effektivisere arbeidet for ansatte.

------------------------------------------------------------

Digitale innbyggertjenester for sosiale tjenester i NAV (Digisos) er et samarbeidsprosjekt mellom KS, seks pilotkommuner (Trondheim, Bergen, Oslo, Horten, Bærum, Stavanger) og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet digitaliserer sosiale tjenester i NAV, der målet er å forbedre brukeropplevelsen for innbygger og effektivisere arbeidet for ansatte.

Utfordring: Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt. Alle brukere skal kunne kommunisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige eller kommunale tjenester

Løsning: Digisos gir brukere tilgang til å søke og få informasjon om økonomisk sosialhjelp via digitale selvbetjeningsløsninger. Høsten 2017 startet Bergen pilotering av Digisos digital søknad. Bergen Kommune har samarbeidet tett med Tieto om å utvikle og teste ny funksjonalitet i Socio knyttet til mottak og behandling av digitale søknader inn i fagsystemet.

Innbyggere i Bergen kan nå søke om økonomisk sosialhjelp ved å logge seg på nav.no. Søknaden blir sendt videre inn til kommunes fagsystem Socio, der sak blir opprettet og søknadsopplysinger automatisk lagt inn.

Om kunden: Kommunen er med 279 792 innbyggere den nest mest folkerike i Norge. Bergen Kommune ønsker å være i front i digitaliseringen av offentlige tjenester. I tillegg til å være en av fem pilotkommuner i Digisos prosjektet, er Bergen også prosjekteier sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn