noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Bodø kommune - Bedre tid til brukerne i helse- og omsorgstjenestene

Nye digitale verktøy gir mer helse for hver krone i Bodø kommune. Verktøyene gjør arbeidsdagen enklere og reduserer kostnader for helse- og omsorgstjenesten.

Andreas Slette

Senior Sales Manager, Welfare

Nye digitale verktøy gir mer helse for hver krone i Bodø kommune. Verktøyene gjør arbeidsdagen enklere og reduserer kostnader for helse- og omsorgstjenesten.

Bodø har tatt i bruk digital journalføring i form av tjenestene mobil pleie i hjemmetjenesten, Lifecare Mobil Pleie, og elektronisk pasientrom på nettbrett, Lifecare eRom. Lifecare Mobil Pleie (LMP) har gitt bedre og mer effektive rutiner i hjemmetjenesten. Lifecare eRom har forbedret og effektivisert institusjonstjenesten. Bodø er første norske kommune som tar i bruk eRom på nettbrett. Tjenesten har gitt gode resultater og rulles nå ut i store deler av Bodøs helse- og omsorgstjeneste.

Utfordringen: Tungvint journalføring

De ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Bodø opplevde at planleggingen og journalføringen var tungvint og stjal dyrebar tid.  Det medførte mye administrasjon og mindre oppfølging av brukerne.

- Våre ansatte brukte unødvendig mye tid på planlegging av arbeidsdagen, mens de ønsket å bruke tid på brukerne. Dessuten var journalføringen gjennom dagen tungvint. Den hadde blitt en energi- og tidstyv. Vi ønsket å gjøre noe med problemet og finne løsninger som understøttet kommunenes digitale mål, sier Terje Jørgensen, Fagleder ForUT, IKT-kontoret i Bodø kommune.

Løsningen: Effektiv bruk av bærbare, digitale flater

Kartlegging og forbedring av eksisterende rutiner har vært avgjørende for suksessen med eRom og LMP i Bodø. Kommunen har som mål å identifisere forbedringsområder og utvikle bedre arbeidsmetoder for sine ansatte. Helsepersonellet gikk rett fra opplæring i de nye arbeidsmetodene til å ta dem i bruk. Nå ser Bodø kommune at den digitale helsesatsingen bærer økonomiske frukter.

- Vi opplever allerede store gevinster fra den digitale satsingen i form av spart tid, lavere kostnader grunnet mindre overtid/innleie og bedre kvalitet på pasientdataene. Vi har også redusert administrasjonstiden med ti prosent innen den mobile pleie- og omsorgstjenesten, og tiden tilgjengelig til brukerne har økt tilsvarende, sier Jørgensen.

- Tieto har lang erfaring med lignende problemstillinger fra Finland og Sverige, og kjente derfor raskt igjen frustrasjonen knyttet til tungvint rapportering. Mindre administrasjon og mer effektiv journalføring gir bedre tid til brukerne, og mer helse for hver krone, avslutter Håvard Resløkken, produktansvarlig for Velferd i Tieto

Om kunden

  • Bodø kommune ligger i Nordland fylke
  • Antall innbyggere er 50 488
  • Antall årsverk i kommunen er totalt 3 219
  • Det er 424 årsverk i hjemmetjenesten, 253 årsverk i miljøtjenesten og 433 årsverk i institusjonsdriften i Bodø
  • Totalt er det ca. 750 helsearbeidere som foreløpig benytter LMP. eRom benyttes av ca. 400 helsearbeidere og skal rulles ut i hele institusjonsdriften og miljøtjenesten
  • Det er ca. 1800 mottakere av hjemmetjenester i kommunen. Det utføres ca. 1500 oppdrag pr dag i hjemmetjenesten

 

Tjenester som leveres: Journalføring som understøtter digitale mål
Tieto leverer digital journalføring i form av tjenestene LMP og eRom til Bodø kommune. Mobil pleie i hjemmetjenesten brukes i ca. 1 500 oppdrag hver dag. Kommunen peker på at Tietos løsninger er avgjørende for å nå digitale mål.

- Med syv ansatte i vårt IKT forvaltnings- og utviklingsteam for helse- og omsorgssektoren (ForUT) er vi helt avhengige av det gode samarbeidet med Tieto for å lykkes med den velferdsteknologiske utviklingen. Tietos løsninger understøtter våre digitale mål, sier Jørgensen.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn