noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ny digital løsning sikrer riktig pleie til riktig pasient.

Med nettbrett på hvert rom og en skreddersydd digital løsning har Arendal kommune løftet sykehjemmene.

Tom-Freddy Braathen

Senior Sales Manager, Welfare

Utfordringen

Pasientinformasjon og journalføring var kun tilgjengelig via datamaskiner på egne rom, ikke mens de ansatte faktisk var med pasientene. Den tungvinte måten å lese og oppdatere journaler på, var langt fra ideell for ansatte og pasienter.

 

Løsningen

Programvaren Lifecare eRom gir medarbeiderne full oversikt og oppdaterer enkelt ny informasjon mens de er hos pasienten. Med et nettbrett på hvert rom kan journaler enkelt og sikkert leses og oppdateres. En etterlengtet løsning tilpasset spesielt for utfordringene og arbeidsmåten i sykehjem.

 

Om kunden

Sammen med Tietos kundekontakt gjorde Arendal kommune en viktig jobb i forkant av implementeringen. Det var essensielt Lifecare eRom skulle fungere optimalt.

– Vi hadde flere samlinger og workshops med avdelingene før vi gikk i gang med innføringen. Vi var også tilstede de første dagene og observerte at alle ansatte fikk dette med seg og begynte å jobbe på den nye måten, forteller Sivertsen.

Lifecare eRom er en del av fornyingsløpet av pleie- og omsorgssystemet Gerica.

Har man jobbet fokusert med tiltakene i Gerica, blir kvaliteten på Lifecare eRom bedre. Da har programvaren mer data å jobbe med og sykehjemmet får benyttet seg av hele potensialet.

Lifecare for eldreomsorg og hjemmetjeneste
Full oversikt og oppdaterer enkelt ny informasjon

Full oversikt

Full oversikt og oppdaterer enkelt ny informasjon

Rask tilgang til informasjon og effektiviserer dokumentasjonen i journalen

Effektivt

Rask tilgang til informasjon og effektiviserer dokumentasjonen i journalen

Moderne og forenklet grensesnitt på nettbrett

Enkelt å bruke

Moderne og forenklet grensesnitt på nettbrett

De viktigste verktøyene var utilgjengelige for medarbeiderne

De ansatte på sykehjem jobber hver dag for å gi alle pasienter den beste og riktige pleien. For å kunne gi det, må pleierne til en hver tid vite den unike informasjonen for hver pasient. Alt dette står i pasientjournalene, men disse kan kun leses på PC i egne rom, ikke mens medarbeiderne er med pasienten. I stedet for å kunne lese pasientjournal og oppdatere tiltaksplanen underveis i arbeidet, ble dette ofte samlet opp på slutten av dagen.

Arendal kommune ønsket en moderne løsning som jobber med medarbeiderne for å gi hver enkelt pasient best mulig pleie. Det var behov for å gi de ansatte rask tilgang til pasientinformasjon og effektivisere dokumentasjonen i journalen.

Egne nettbrett og ny programvare spesielt tilpasset for behovene på sykehjem.

For å finne den optimale løsningen var det viktig å forstå arbeidsmåten på sykehjem. Pasientene har sine egne faste sengeposter, mens det er de ansatte som flytter på seg. Derfor valgte Tieto å lage en intuitiv programvare med et moderne og forenklet grensesnitt for nettbrett. Nettbrettene henger nå på alle rom i sykehjemmene i Arendal.

– De ansatte har tilgang til journalopplysningene og den detaljerte tiltaksplanen til enhver tid, raskt og enkelt. Dette er nyttig, siden tiltakene da blir utført mer nøyaktig. I tillegg, får man observert pasienten potensielt mye bedre, siden man har denne oversikten med seg, sier Tore Sivertsen, Rådgiver IKT fagsystem og e-helse i Arendal kommune.

Sivertsen forteller videre at Lifecare eRom har effektivisert journalføring. Dettefrigjør mer verdifull tid til direkte pasientkontakt.

Hensikten med Lifecare eRom er en enhetlig dokumentasjon som følger pasienten, og den nye løsningen har flere fordeler som forenkler arbeidshverdagen på sykehjem. Den enkelte ansatte kan lese forslag på hvordan prosedyrer bør gjennomføres. Det bidrar til at det blir lettere å få oversikt og planlegge dagen med pasientene.

 «Responsen har vært over all forventning. De ansatte har ventet på en slik løsning og endelig fikk vi den. Løsningen på nettbrett er så enkel at man lærer det i løpet av en kort time.»

Tore Sivertsen, Rådgiver IKT fagsystem og e-helse i Arendal kommune.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn