noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Sogndal kommune - Skjermer på hvert rom gir tryggere pasienter

En moderne, digital løsning for håndtering av pasientjournaler i kommunens helse- og omsorgstjenester

Tom-Freddy Braathen

Senior Sales Manager, Welfare

Utfordringen

Sogndal kommune ønsket seg en moderne, digital løsning for håndtering av pasientjournaler i kommunens helse- og omsorgstjenester.   

Løsningen

The digital patient record system Lifecare eRom.                                                                                                  

Public Healthcare

Om kunden

Sogndal kommune har dyktige fagarbeidere som leverer gode helsetjenester, men økte dokumentasjonskrav, behov for effektivisering og mer presis journalføring, skapte utfordringer.

Sogndal Municipality
Bedre dokumentasjon og oppfølging har ført til bedre pasientsikkerhet.

Tryggere pasienter

Bedre dokumentasjon og oppfølging har ført til bedre pasientsikkerhet.

Samarbeidet mellom faggrupper og overgang mellom vaktskifter er blitt mer strømlinjeformet.

Bedre rutiner

Samarbeidet mellom faggrupper og overgang mellom vaktskifter er blitt mer strømlinjeformet.

Løsningen gir ansatte, pårørende og pasienter mulighet til å få oppdatert informasjon og større innsikt i behandlingsforløpet.

Økt åpenhet

Løsningen gir ansatte, pårørende og pasienter mulighet til å få oppdatert informasjon og større innsikt i behandlingsforløpet.

Sogndal kommune - Skjermer på hvert rom gir tryggere pasienter

Utfordringen

Sogndal kommune har dyktige fagarbeidere som leverer gode helsetjenester, men økte dokumentasjonskrav, behov for effektivisering og mer presis journalføring, skapte utfordringer. 

I behandlingsforløp vil pasienter motta hjelp fra flere medarbeidere og ulike faggrupper, noe som skaper utfordringer med samarbeid og koordinering, dokumentasjon av tiltak og pårørendes rett til innsyn. Ved rotasjon av medarbeidere og mangelfull informasjonsflyt er det en risiko for feilbehandling eller at pasienten ikke får riktig hjelp til riktig tid.

Bedre rutiner

Gerica Lifecare eRom medfører at pasientjournaler samles i en felles løsning, og skjermer på pasientens rom gir medarbeiderne mulighet til å loggføre og få oppdatert informasjon om pasienten på rommet.

"Eliminasjon av feilkilder og oppdatert informasjon om tiltak gjør at faren for feilbehandling eller svikt minimeres", sier Tom-Freddy Braathen, kundeansvarlig for velferd i Tieto Norway.

For pårørende er det betryggende å vite at den de er glad i får god behandling og blir tatt godt vare på. Tidligere kunne det være vanskeligere for pårørende å få innsyn i hvilke tiltak som ble gjort. Tietos løsning gir mulighet til å få mer oppdatert informasjon og større innsikt i behandlingsforløpet. Det gir mer fornøyde pårørende.

"Digitale pasientjournaler byr på større åpenhet overfor pårørende. De besøkende viser stor interesse for skjermene og blir imponert over standarden på kommunens tiltaksplan og kvalitetssikring av helsehjelpen", forteller Vidar Leirdal, IKT-konsulent i Sogndal kommune.

"Med mer presis dokumentasjon og lett tilgang på oppdaterte tiltaksplaner får medarbeiderne mer tid til hver enkelt pasient, og informasjon om behandlingen er der pasient er"

Vidar Leirdal

IKT-konsulent i Sogndal kommune

Helhetlig system, fullstendig implementering

Tieto etablerer pasientjournalsystemet i samarbeid med kommunen, og følger prosessen hele veien. Tietos teknikere setter opp og installerer server og programvare. Kommunens IT-avdeling får opplæring i systemets infrastruktur slik at kommunen selv kan håndtere videre utrullling eller oppdatering av systemet. Tieto sørger også for opplæring av ansatte og superbrukere.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn