noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Norad - Sørger for trygge digitale arkiver for fremtiden med 360°eArkiv

Har overført 15 historiske baser til 360°eArkiv. Har nå enkel tilgang til historisk data, og ett arkiv for løpende overføring fra fagsystemer.

Daniel Thafvelin

Head of Sales and Customer Success

Utfordringen

Før så måtte arkivaren logge seg inn i ulike databaser for å få tilgang til eldre arkivmaterialet, hvor grensesnittet var Out of date og hvor Norad brukte tid på inn og utlogging. Ønsket en løsning som gjorde det enkelt å få tilgang til historisk data, og et arkiv for løpende overføring fra fagsystem.

Løsningen

Automatiserte prosedyrer for langtidsbevaring av arkivverdig materiale, som sparer Norad for manuelle prosedyrer. Samt tilgjengeliggjøring av materialet for alle brukergrupper i Norad. Norad gikk til anskaffelse av 360°eArkiv og i 2017 ble 15 historiske baser importert til 360°eArkiv. I desember 2017 ble løpende overføring fra Public 360° til 360°eArkiv iverksatt.

Om kunden

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Norads oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir forvaltet på best mulig måte.

icon

Digitalt arkiv for fremtiden

Trygge digitale arkiver for fremtiden.

icon

Automatiserte prosedyrer

Manuelle prosedyrer uteblir hvor de ansatte sparer tid.

icon

Alle har tilgang til arkivene

Tilgjengeliggjøring av materialet for alle brukergrupper i organisasjonen.

Før så måtte arkivaren logge seg inn i ulike databaser for å få tilgang til det eldre arkivmaterialet. Nå har vi effektive, intuitive brukerløsninger og trygge digitale arkiver for fremtiden.

Kent Sveløkken Kinn

Seniorrådgiver, Norad

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn