noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Drammen kommune - Øker digitaliseringstakten med Public 360°

Tilbyr bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere.

Daniel Thafvelin

Head of Sales and Customer Success in Norway

Utfordringen

Hvordan skape en velfungerende løsning for saksbehandling og arkiv? Dette er en viktig grunnstein for digitalisering av kommunens tjenester. Målet er en "døgnåpen forvlatning".

Saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering

Løsningen

Innfører ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Det er et uttalt mål at innbyggerne i kommunene skal få bedre innsyn, og medvirke mer i saksbehandlingen av egne saker.

Public 360° - saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering

Om kunden

Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor i dag 67 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. 

Mange av de spesialiserte systemene vil bli integrert med Tietos standardløsning.

Bedre samarbeid

Mange av de spesialiserte systemene vil bli integrert med Tietos standardløsning.

En åpen og tilgjengelig kommune, som igjen kan bidra til en mer effektiv ressursbruk og bedre beslutninger.

Bedre innbyggertjenester

En åpen og tilgjengelig kommune, som igjen kan bidra til en mer effektiv ressursbruk og bedre beslutninger.

Enkelt å skalere

Standard løsning

Enkelt å skalere

Drammen kommune - Øker digitaliseringstakten med Public 360°
Se film

Digitalisering i praksis 

Løsningen benytter intelligent teknologi og teknologianvendelse for å avhjelpe kommunens medarbeidere der det er mulig; og løsningen benytter kontekst- og innholdsanalyse for å gi brukeren støtte i bruk av løsningen. Løsningen er skalerbar, gir økt tilgjengelighet for brukerne og er kostnadseffektiv. Dermed kan saksbehandlingen effektiviseres og resultere i bedre offentlige tjenester. Brukskvalitet er sentralt for alle brukere, og den nye løsningen fra Tieto gjør det mulig å automatiserende repeterende prosesser  

– Drammen fortjener ros for å sette høye mål og vi er skikkelig stolte over å levere digitale løsninger som skal forenkle hverdagen for innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. For oss er det viktig å bidra med skybaserte og kostnadseffektive løsninger for kommuner som har mange krevende oppgaver i forbindelse med pågående kommunesammenslåinger. Vi gleder oss veldig til denne oppgaven, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge.  

Leveransen er basert på Tietos eByggesaksløsning og skybaserte løsning Public 360°, som er en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning.  

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn