noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

05 juni 2019

Nordmenn er skeptiske til hvor store forbedringer kunstig intelligens kan føre til, og vil ikke slippe til den nye teknologien i helsevesenet, viser en ny undersøkelse fra Tieto.

Undersøkelsen, som er utført av YouGov for IT-selskapet Tieto, har spurt mer enn tre tusen nordmenn, svensker og finner om deres syn på kunstig intelligens (AI) og maskinlæring.

Undersøkelsen viser at mange nordmenn er skeptiske til hvor store forbedringer kunstig intelligens kan føre til. Bare 24 prosent er i stor eller svært stor grad enige i at bruk av AI og data kan bedre tjenester og brukeropplevelser. 8 prosent tror ikke det kan føre til forbedringer i det hele tatt.

Christian Guttmann, AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto, tror nordmenn overser verdien av ny teknologi.

– AI hjelper allerede mange yrkesgrupper uten at vi tenker over det. Vi legger som regel ikke merke til AI når det fungerer, men AI er blant annet viktig for å bidra til å stille riktige diagnoser på sykehus, i IT-støtte, og på mange produksjonsanlegg, for ikke å snakke om i sosiale medier.

Frykter doktor datamaskin

Helsevesenet er den sektoren der flest er skeptiske til å ta i bruk ny teknologi. 46 prosent av nordmenn tror AI ville føre til små eller ingen forbedringer, mens bare 17 prosent er positive.

Nordmenn har lav tillit til å la maskiner gjøre medisinske valg uten at mennesker er involvert. 38 prosent stoler kun på en robotdiagnose hvis den er godkjent av et menneske, mens 27 prosent mener bare mennesker bør få stille diagnoser. Bare 7 prosent har tillit til å la kunstig intelligens stille alle slags diagnoser.

Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene. De bransjene flest tror kan tjene på å bruke mer AI er industri og produksjon (48 prosent), regnskapsføring (39 prosent) og post- og budtjenester (37 prosent).

AI-ekspert: – Vi trenger fortsatt mennesker

– Kunstig intelligens kan revolusjonere helsesektoren, og vi har bare skrapt overflaten av hvilke muligheter som venter oss. Allerede i dag kan AI brukes til preventive helsetiltak, til å stille mer presise diagnoser, og til å oppdage sammenhenger mennesker overser, sier Guttmann.

Han tror ikke datamaskiner kommer til å erstatte menneskelig helsepersonell med det første.

– Denne undersøkelsen viser at folk er bekymret for å miste den menneskelige kontakten. Men AI kommer ikke istedenfor de menneskelige rollene, den kommer i tillegg. Vi kommer fortsatt til å trenge leger og sykepleiere. Og kunstig intelligens kommer til å gjøre jobbene deres enklere, og gi dem bedre beslutningsgrunnlag når de skal ta vanskelige avgjørelser.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov, på oppdrag fra Tieto, i perioden fra 10. til 12. april 2019. Totalt har 3 659 personer over 18 år svart på webundersøkelsen i Sverige, Norge og Finland. Over redegjøres det for svarene fra 1 011 norske respondenter, som er representativt fordelt i henhold til alder, kjønn og geografi. Hele den nordiske undersøkelsen er tilgjengelig på https://campaigns.tieto.com/AIsurvey2019

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tieto Newsdesk, news(at)tieto.com, +46 70 234 20 20

Hvilke av følgende yrker og roller tror du ville tatt bedre/dårligere og mer/mindre upartiske beslutninger dersom de helt eller delvis ble erstattet av AI/robot?

  Dårligere eller mye dårligere Hverken bedre eller dårligere Bedre eller mye bedre Vet ikke/vil ikke svare
Regnskapsfører 27% 23% 40% 10%
Politikker 39% 18% 32% 12%
Bankansatt/finansiell rådgiver 36% 24% 30% 10%
Offentlig tjenestemann/kvinne 44% 19% 25% 12%
Buss-/taxisjåfør 44% 20% 25% 11%
Kundeservice (på chat og/eller telefon) 41% 26% 24% 10%
Journalist 48% 19% 21% 12%
Advokat 53% 17% 20% 11%
Administrerende direktør 48% 22% 17% 14%
HR-ekspert 39% 23% 17% 21%
Lærer 61% 15% 16% 9%
Lege 63% 12% 15% 9%
Leder 54% 20% 15% 11%
Sykepleier 69% 11% 12% 8%

I hvilken grad mener du følgende sektorer vil tjene på å øke bruken av AI?

 

Ikke i det hele tatt

I liten grad

Delvis

I stor grad

I svært stor grad

Vet ikke

Industri og produksjon

8 %

8 %

23 %

29 %

18 %

13 %

Post- og budtjenester

11 %

13 %

25 %

25 %

11 %

14 %

Bank og finans

11 %

13 %

27 %

23 %

10 %

15 %

Regnskapsføring

12 %

10 %

24 %

26 %

14 %

16 %

Forsikring

12 %

14 %

27 %

21 %

9 %

16 %

Kundeservice

15 %

18 %

23 %

21 %

8 %

14 %

Renhold og renovasjon

14 %

16 %

24 %

19 %

11 %

15 %

Offentlig administrasjon

13 %

14 %

25 %

20 %

12 %

16 %

Detaljhandel

12 %

15 %

28 %

18 %

8 %

18 %

Taxi og annen transport

17 %

18 %

22 %

17 %

11 %

15 %

Karriererådgivning og jobbveiledning

18 %

21 %

25 %

14 %

6 %

16 %

Media og journalistikk

18 %

22 %

23 %

13 %

8 %

16 %

Skole og utdanning

23 %

23 %

23 %

11 %

5 %

14 %

Helsesektoren

24 %

22 %

22 %

13 %

4 %

15 %

Mener du at bruk av AI og data kan bedre tjenester og brukeropplevelser for befolkningen/kunder?

Ikke i det hele tatt 8 %
I liten grad 15 %
Delvis 37 %
I stor grad 18 %
I svært stor grad 6 %
Vet ikke 17 %

Ville du hatt tillit til en diagnose stilt av AI?
For eksempel: analyse av MRI-scan eller blodprøver.

Ja (totalt) 63 %
Ja, for alle typer diagnoser 7 %
Ja, men kun for enkle diagnoser 18 %
Ja, men kun hvis et menneske var involvert i godkjenning av diagnosen 38 %
Nei, dette vil jeg at et menneske skal gjøre 27 %
Vet ikke 10 %

Hvilke av følgende tjenester ville du likt å se AI-teknologi tilby i helsesektoren?

Bistå forskere med å analysere store mengder data for å gjøre raskere research 49 %
Analysere store mengder medisinske journaler/pasientjournaler for å bedre kunne forutse pasientens fremtidige behov 41 %
Bistå leger med å stille diagnoser 37 %
Analyse av mine helsedata for å komme med tips til å forbedre helse og kosthold 36 %
Bistå med pasient-screening og vurdere hvilke pasienttilfeller som er mest kritisk 29 %
Tilby helseråd over telefon og chat 15 %
Ingen av disse 15 %
Vet ikke 14 %

Ville du latt AI bistå deg med finansiell hjelp og tjenester?  
For eksempel: Betalinger, lånesøknader, fondsinvesteringer etc.

Ja (totalt) 59 %
Ja, for alle typer tjenester 13 %
Ja, men kun for enkle tjenester 24 %
Ja, men kun for noen tjenester 22 %
Nei, jeg vil gjøre dette selv på data/mobil eller med hjelp fra et menneske 28 %
Vet ikke 13 %

Hvilke av følgende tjenester ville du likt å se AI-teknologi tilby i bankbransjen?

Sjekke og betale regninger automatisk 39 %
Behandle kredittkortsøknader 30 %
Behandle lånesøknader 27 %
Rådgi på hvordan investere penger (eksempelvis aksjer og fond) 22 %
Kundeservice (chat, telefon og i bank) 20 %
Gi skreddersydde tilbud på ting du kan kjøpe, basert på handlemønsteret ditt 19 %
Rådgi på pensjonssparing 18 %
Ingen av disse 11 %
Vet ikke 15 %
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn