noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto inngår strategisk partneravtale med Telia angående 5G

28 januar 2019

Tieto har inngått strategisk partnerskap med den svenske telekomoperatøren Telia vedrørende den nye mobilteknologien 5G. Selskapene skal sammen utvikle nye bruksområder, produkter og tjenester knyttet til økosystemet rundt 5G og samarbeide med kunder for å akselerere utviklingen i Sverige.

5G-teknologien har allerede vært på dagsorden i noen år, men utrullingen av kommersielle nettverk vil ikke begynne før neste år. Til tross for dette, ser både Telia og Tieto mange grunner for at virksomheter allerede nå skal begynne å bli kjent med teknologien. Som en del av Telias partnerskapsprogram vil Tieto være involvert i å utvikle løsninger sammen med kunder og benytte seg av det innovasjonsvennlige miljøet til 5G som operatøren har opprettet. I tillegg til Tieto, er også Ericsson, Volvo Construction Equipment og Einride med i Telias 5G-partnerprogram.

- Å kun se 5G som enda en ny kommunikasjonsteknologi blir for enklet. Fra vårt perspektiv, fungerer teknologien som en muliggjører for våre kunder og en måte for dem å gjennomføre prosjekter og satsninger som ville vært vanskelig - noen ganger umulig - med dagens teknologi, sier Cecilia de Leeuw, Head of Telecom Services, Tieto.

Et eksempel er i miljøer der kravene til pålitelighet og sikkerhet er ekstremt høye. Teknologien kan brukes til å utvide infrastruktur, for eksempel for å aktivere et stort antall tilkoblede enheter som kommuniserer med hverandre og sende store mengder data med høy hastighet, og kontrollere enheter i sanntid. 

- Vi ser allerede stor interesse fra kunder innen skogsindustrien der de ser muligheter til å optimalisere forsyningskjeden takket være mulighetene for sanntidsplanlegging som 5G-teknologi muliggjør. Ved å plassere tilkoblede sensorer i trær, kan man holde rede på hver parameter, fra fuktighetsnivå og temperatur til værforhold og mulige farer, og å identifisere nøyaktig riktig tidspunkt for høsting, sier Cecilia de Leeuw.

Helse er et annet område der 5G-teknologi forventes å ha stor innvirkning. Sikre og stabile forbindelser vil spille en viktig rolle for å bygge sikre informasjonsveier, og på lengre sikt kan teknologien muliggjøre fjernkirurgi ved hjelp av kirurgiske roboter, slik at personer som bor langt unna sykehus kan motta avanserte behandlinger uten å måtte reise.

- Som alltid når det kommer til denne typen potensielt revolusjonerende teknologiske sprang, er det vanskelig å forutsi hvor teknologien vil gå, hvordan den skal utnyttes og hva den vil aktivere. Men jeg er sikker på at vi vil se mange spennende tjenester og produkter i de kommende årene som er blitt gjort mulig takket være 5G-teknologien, sier Cecilia de Leeuw.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Cecilia de Leeuw, cecilia.deleeuw@tieto.com, +46 (072) 5338585
Tieto newsdesk, news@tieto.com, +358 40 5704072

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn