noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Lillestrøm digitaliserer ny storkommune

1. januar 2020 slår kommunene Fet, Skedsmo og Sørum seg sammen og blir Lillestrøm kommune.

22 januar 2019

Den nye storkommunen har som mål å effektivisere interne arbeidsprosesser, samt å gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Lillestrøm kommune blir Norges niende største kommune med 87 500 innbyggere.

Kommunen har inngått en avtale med Tieto om å innføre en ny, skybasert løsning for saksbehandling og arkiv. Løsningen vil sikre kommunen en moderne, brukervennlig og sikker løsning for saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering, politisk saksbehandling og møte- og utvalgsbehandling.

Løsningen er sømløst integrert med Microsoft Office og Outlook, og legger til rette for en effektiv digital forvaltning med samhandling og publikumsdialog. Brukerne skal få et brukervennlig verktøy som sikrer at tjenestene kan leveres på effektiv måte.

Morgendagens digitale løsninger
– Kommunesammenslåing er en krevende og omfattende prosess. Vi har en rekke prosjekter som har som mål å utvikle de beste løsningene for den nye kommunen. Løsningen vi har valgt skal bidra til en god saksbehandling og arkivering. Dette er et viktig fundament for digitalisering av kommunens øvrige tjenester. Det vil bidra til flere og bedre tjenester, samt en åpen kommune ut mot innbyggere og næringsliv. Digitalisering vil også gi en mer effektiv ressursbruk og gi grunnlag for bedre beslutninger, sier Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune 

Løsningen, Public 360° fra Tieto, legger til rette for mer effektiv digital dialog der offentlig sektor ikke trenger å spørre innbyggere på nytt om noe de allerede vet. Lillestrøms innbyggere får svar umiddelbart hvis det ikke er behov for skjønn. 

Gode brukeropplevelser for innbyggere og næringsliv
– Lillestrøm ligger langt fremme i arbeidet med å digitalisere kommunens tjenester, og vi er imponert av deres arbeid for å skape en god brukeropplevelse for innbyggere og næringsliv. I tillegg har de gjennomført en ryddig og profesjonell gjennomføring av anskaffelsen. Vi håper å bidra til å skape begeistring om kommunens digitale tjenester og utvikle flere og bedre innbyggertjenester som skal bidra til en mer effektiv kommune, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge. 

Løsningen har en funksjonell arkitektur og tilbyr et rammeverk som sikrer utvidelsesmuligheter, skalerbarhet, åpenhet, fremoverkompatibilitet og høy sikkerhet. Dette bidrar til at Lillestrøm kan tilby sine innbyggere digitale tjenester og selvbetjening på en fleksibel, stabil og sikker måte. Løsningen gjør også at medarbeidere lettere kan jobber på tvers av fagområder. Tilgangssystemet ivaretar også alle krav til å kunne håndtere personsensitiv informasjon.

Leveransen er basert på Tietos Public 360°, som er en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning. Løsningen baseres på applikasjoner med åpne grensesnitt som sammen med annen programvare bidrar til at innbyggere får personaliserte tjenester.


Kontakt for ytterligere informasjon:
Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune, Telefon: 93461800, epost: torbjorn.pedersen@skedsmo.kommune.no
Knut Ekern, Tieto Norge, Telefon: 93 00 26 00, epost: knut.ekern@tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn