noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Hovedkontoret til Lassila & Tikanoja blir et virtuelt kraftverk – for å løse utfordringer med energieffektivitet og inneklima

29 januar 2020

Lassila & Tikanoja (L&T) og TietoEVRY har gjennomført et pilotprosjekt for avansert energistyring. Ved hovedkontoret til L&T i Helsinki ble klimaanleggene styrt gjennom TietoEVRYs distribuerte energiløsning og L&Ts Smartti service. Hovedmålet med dette prosjektet var å optimalisere energiforbruket og studere hvilke effekter styring av strømforbruk har på inneklimaforhold.

Kjernevirksomheten til Lassila & Tikanoja er å holde kundenes materialer, bygninger og produksjonsanlegg produktive så lenge som mulig og forbedre effektiviteten til råmaterialer og energibruk.

Pilotprosjektet til Lassila & Tikanoja studerte forbruksoptimaliseringer så vel som effektene strømforbruket hadde på inneklimaforholdene. TietoEVRYs distribuerte energiløsning og L&Ts Smartti service ble brukt til å implementere et virtuelt kraftverk (VPP). Det virtuelle kraftverket optimaliserer tilgjengelig effekt fra distribuerte energiressurser, slik som bygninger og elbiler, slik at denne kan selges i kraftmarkedet.  

En av de største fordelene med piloten, er at L&T kan bli en del av det nasjonale balansemarkedet innenfor energi ved at last reduseres eller økes midlertidig for å balansere tilbudet eller etterspørselen. Behovsrespons og styring gjør at man kan flytte forbruket fra tider med høy last og kostnad, til tider med lav last og kostnad.

Løsningens automatiserte styring reduserte mengden manuelt arbeid som krevdes for energistyring og produserte pålitelige sanntidsdata om ulike funksjoner og komponenter knyttet til løsningen. Ved også å forbedre inneklimaforholdene ved bedre kontroll øker man i tillegg velværet på arbeidsplassen.

“En løsning som åpner for behovsrespons, er et eksempel på vinn-vinn-situasjoner der vi kan øke energieffektiviteten, samt sørge for at forholdene i lokalene er gode for brukerne. Denne typen databasert styring er en praktisk anvendelse av sirkulær økonomi, der bygningene opprettholder produktiviteten i tillegg til øker i verdi,” sier Jaakko Pajunen, visepresident for utvikling og strategisk planlegging hos L&T.

“Energieffektivitet og inneklimaforhold er svært aktuelle temaer i Finland. Vi samarbeider med Lassila & Tikanoja for å få kontroll over begge deler. DES er en ideell løsning for alle som ønsker å redusere strømforbruket og bli med i balansemarkedet: bygninger, ulike industrisektorer, så vel som forhandlere, distributører og produsenter av energi. Den betjener også forbrukere via ulike tjenestetilbydere. Etter hvert som kapasiteten til vind- og solkraft i tillegg til mindre vannkraftverk blir stadig bedre, øker også behovet for distribuerte energiløsninger,” sier Matti Seppänen, sjef for distribuerte energiløsninger hos TietoEVRY.

Tieto og L&T vil fortsette samarbeidet med å utvikle styringsløsninger for bygningsenergi og inneklimaforhold.

TietoEVRYs distribuerte energiløsning (DES) er en forretningsplattform som leveres som en skytjeneste. Den kombinerer energiressurser med medlemmer av økosystemet for å levere ulike typer distribuerte energitjenester.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Matti Seppänen, direktør for distribuerte energitjenester hos TietoEVRY
tlf. +358 400 422 556, matti.seppanen@tieto.com

Jaakko Pajunen, visepresident for utvikling og strategisk planlegging hos Lassila & Tikanoja
tlf. +358 44 34 35 162, jaakko.pajunen@lassila-tikanoja.fi

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier.

TietoEVRYs hovedkontor ligger i Finland. Våre 24 000 eksperter verden over betjener tusenvis av kunder i privat og offentlig sektor i nær 90 land. Den årlige omsetningen beløper seg til cirka 3 milliarder EUR. TietoEVRY er notert på NASDAQ i Helsingfors og Stockholm, samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn