noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto SmartCare

Oppgrader hjemmetjenestene med en digital løsning som forbedrer utfallet for pasientene, reduserer administrasjonen og gir muligheter for forebyggende pleie.

Hjemmepleie er den beste pleien

Ingen ønsker lange opphold på sykehus – Tieto SmartCare skaper et trygt miljø som gjør at pasienter kan bo hjemme, lenger. Et økosystem av sensorer og smart medisinsk utstyr oppdager endringer i helsetilstanden og forenkler kommunikasjonen med pleiepersonalet. Pasientene blir mer selvstendige.

Målgruppen er eldre, kronisk syke og funksjonshemmede personer. Personalet kan fjernoppfølge pasientenes utvikling og reagere på varsler. Resultatet er færre unødvendige besøk og mindre fare for infeksjon. Tieto SmartCare gjør hverdagen enklere for pasienter, pårørende og pleiere.

Cecilia Täkte

Head of Solutions

Pasienter føler seg tryggere, forblir uavhengige og har det bedre når de bor hjemme.

Oppnå bedre resultat for pasienter

Pasienter føler seg tryggere, forblir uavhengige og har det bedre når de bor hjemme.

Familiemedlemmer blir mer involvert i pasientpleien når de kan følge situasjonen digitalt.

Engasjer pårørende

Familiemedlemmer blir mer involvert i pasientpleien når de kan følge situasjonen digitalt.

Digitale prosesser og mobile løsninger gjør tildelingen av ressurser mer effektiv.

Forbedre ressursbruken

Digitale prosesser og mobile løsninger gjør tildelingen av ressurser mer effektiv.

Egenskaper

Tilgang til den nyeste teknologien

Vi samarbeider med ledende leverandører av sensorer og smart medisinsk utstyr. Det betyr at vi kan tilby deg tilgang til den aller nyeste teknologien.

En del av Lifecare-produktserien

I og med at løsningen inngår i Lifecare-serien, kan data legges til automatisk i en pasients elektroniske journal. Dermed har alle pleiere øyeblikkelig tilgang til informasjonen de trenger.

Et åpent økosystem

Tieto SmartCare er et åpent system. Det gir muligheter for sømløs integrering av ny teknologi og nytt utstyr fra en hvilken som helst partner.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn