noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Lifecare for sekundærhelsetjenesten

Oppgrader pasienttjenestene med et felles elektronisk pasientjournalsystem (EHR-system) som gir helhetlig oversikt og bidrar til en effektiv sekundærhelsetjeneste.

Sett pasientene i sentrum

Ved å samle all pasientinformasjon på én lett tilgjengelig plattform får personalet mer tid til å fokusere på pleien. Lifecare for sekundærhelsetjenesten fungerer på tvers av sykehus og regionale helsenettverk. Du får et omfattende informasjonssystem som følger en pasient hele livet. Automatisering, beslutningsstøtte og et tilpassbart grensesnitt støtter personalet i alle ledd.

Lifecare er en åpen plattform som sikrer at du har et EHR-system som er fleksibelt nok for mange års bruk. Utviklere kan bygge nye løsninger som tilfører ytterligere funksjonalitet og gir deg et enda bedre journalsystem.

Unni Kvisvik

Head of Regions, Public Sector

Fordeler

Reduser det administrative arbeidet, og få mer tid med pasientene.

Forbedre pasientopplevelsen

Reduser det administrative arbeidet, og få mer tid med pasientene.

Pålitelig pasientinformasjon, lett tilgjengelig, på ett sted.

Full oversikt

Pålitelig pasientinformasjon, lett tilgjengelig, på ett sted.

Det intuitive og brukervennlige systemet gjør det lettere å komme frem til riktige beslutninger.

Bedre beslutningsstøtte

Det intuitive og brukervennlige systemet gjør det lettere å komme frem til riktige beslutninger.

Egenskaper

Bedre beslutningsstøtte

Fra retningslinjer for behandling til varsling om uønskede medikamentelle interaksjoner – Lifecare hjelper helsepersonalet med å ta riktige beslutninger for pasienten, samtidig som du får kontroll over kostnadene.

Forhåndsdefinerte arbeidsflyter

Du kan gjøre prosesser raskere ved å ta i bruk forhåndsdefinerte arbeidsflyter og automatisere oppgaver og tjenesteforespørsler. Dette gjør at personalet får mer tid sammen med pasientene.

Tilpassbart grensesnitt

Lifecare tilpasses sømløst avhengig av den enkelte brukers rolle samt pleiesituasjon for å sikre at rett informasjon er tilgjengelig til rett tid.

Fleksibel installasjon

Fås som intern løsning eller PaaS-løsning (Platform as a Service), avhengig av behov. Vi tilbyr også SaaS (Software as a Service), som gjør at du slipper store investeringer i maskinvare- og programvarelisenser.

Integrert BI (Business Intelligence)

De mange rapporterings- og analysefunksjonene gir deg kontroll over budsjetter, ressurstildeling og andre administrative oppgaver.

Sammenkoblet informasjon

Lifecare fungerer på tvers av helse- og velferdssektoren. Alle pleietjenestene får den samme informasjonen, slik at personalet kan fokusere på pasienten.

Selvbetjening

Gi pasientene mulighet til å involvere seg mer i sin egen behandling, og reduser dermed unødvendige besøk. De kan bestille time selv og se sin egen behandlingshistorikk.

Datasikkerhet

Dataene oppbevares i landet der de er opprettet. Alle våre datasentre retter seg etter de nyeste standardene for behandling av pasientopplysninger og offentlige revisjonskrav.

Åpen plattform

Endringer skjer fort i dagens teknologidrevne verden. For å sikre at EHR-systemet ditt holder tritt med utviklingen, har vi åpnet opp Lifecare for å tillate at tredjeparter legger til nye løsninger på plattformen. Det gjør at journalsystemet ditt kan videreutvikles i takt med teknologien.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn