noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Darba laika uzskaites sistēma MyTime

Darba laika uzskaites sistēma MyTime

MyTime ir ērta un vienkārša darba laika patēriņa uzskaites sistēma, ar kuras palīdzību uzņēmumi var veikt darbinieku noslodzes kontroli un plānošanu, tādējādi paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti un produktivitāti.  Ar MyTime palīdzību darbinieki var ērti atskaitīties par padarīto darbu un vadītāji var viegli veikt apstiprinājumus un iegūt atskaites. Atvaļinājumu plānošana, pieteikšana un apstiprināšana ir vienkārši veicama gan darbiniekam, gan vadītājam.

MyTime iespējas:
• padarītā uzskaites ievadīšana dienas vai nedēļas griezumā;
• vadītāji var apstiprināt dažāda veida stundas, t.sk. virsstundas, un veikt citus ar darba laiku saistītus apstiprinājumus;
• atskaites vadītājiem un darbiniekiem (darbinieka nostrādātās stundas, stundas pa struktūrvienībām, projektiem, uzdevumiem vai procesiem);
• atvaļinājumu plānošana un iesniegšana vadītājam apstiprināšanai;
• atvaļinājumu pārskati pa darbiniekiem vai projektiem.

MyTime aplikācija ir pieejama arī mobilā versija, kas ļauj veikt darba laika uzskaiti darbiniekiem ērtā laikā un vietā.

Tieto Latvia

Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn