noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto vauhdittaa julkisen sektorin digiloikkaa Empathic Building -älyratkaisun avulla

04 joulukuuta 2018

Tieto kiihdyttää julkisten rakennusten digiloikkaa antamalla kaksi vuotta sitten Slushissa lanseeratun ja monien yritysten käyttöönottaman Empathic Building Core
-älytoimistoratkaisun ilmaiseksi kaikkiin Suomen julkisen sektorin rakennuksiin osana KIRA-digi-hanketta. Tampereen yliopisto on ensimmäinen julkinen taho, joka ottaa ratkaisun käyttöön.

Julkisten palveluiden digitalisointi on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista, johon on valjastettu valtion sekä kiinteistö- ja rakentamisalan rahoittama KIRA-digi-projekti, jonka tavoitteena on kiihdyttää rakennetun ympäristön digitalisaatiota. KIRA-digi-hankkeessa on käynnistynyt lähes 140 toimialaa uudistavaa kokeiluhanketta, joissa on syntynyt uusia innovaatioita sekä liiketoimintaa ja nyt yhtenä käytännön toteutuksena Tieto tarjoaa Empathic Building Core -ratkaisunsa kaikkiin julkishallinnon rakennuksiin ilmaiseksi tammikuusta 2019 alkaen. 

"Tämä on hieno kokeilukulttuuria edistävä avaus, joka toivon mukaan auttaa tehostamaan toimintaa ja parantamaan käyttäjäkokemusta julkishallinnon rakennuksissa. Odotan innolla ensimmäisiä sovelluksia esimerkiksi päiväkodeissa tai kirjastoissa, joissa tällaisella ratkaisulla voi olla huomattavaa hyötypotentiaalia", sanoo ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka

Empathic Building Core -ratkaisu on esineiden internetin teknologiaan pohjautuva reaaliaikainen ratkaisu, joka luo kiinteistön pohjakuvista niin sanotun digitaalisen kaksosen. Toimiston digitaalisen kaksosen avulla voidaan helpottaa tilasuunnittelua sekä parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja tehokkuutta. 

Paikkatietoon perustuva ratkaisu helpottaa työntekoa

Erityisesti julkisissa tiloissa ratkaisu voi helpottaa esimerkiksi navigointia; sairaalassa vaikkapa reitti laboratorioon tai kirjastossa oikean kirjahyllyn luo löytyy helpommin ratkaisun avulla. Ratkaisu toimii myös sijaintipohjaisena julkaisujärjestelmänä, jossa ylläpitäjät sekä loppukäyttäjät voivat tuoda kartalle hyödyllistä tietoa kuten kouluissa lukujärjestykset luokkiin tai terveyskeskuksessa laitteiden reaaliaikaisen sijainnin. Ratkaisu mahdollistaa myös käyttäjien välisen yhteistyön eli siihen voidaan integroida mikä tahansa keskustelualusta. 

Empathic Building Core -ratkaisun päälle voidaan seuraavassa vaiheessa rakentaa toimistoon lisää älyä tuovia ratkaisuja sensoritekniikan avulla. Työntekijät voivat muun muassa jakaa sijaintinsa toisilleen ratkaisun avulla, mikä nopeuttaa työkaverin löytymistä ja säästää aikaa. Lisäksi työpisteiden tai neuvotteluhuoneiden vapaana olon voi tarkastaa helposti ruudulta tai sovelluksen kautta. Muita käyttötapauksia ovat esim. ilmanlaadun ja lämpötilan tarkkailu sekä rakennuksen vikailmoitusten teko digitaalisesti. 

”Digitaalinen ulottuvuus tuo aivan uudenlaisen käyttökokemuksen rakennuksiin. Empathic Building helpottaa loppukäyttäjien arkea monella eri tavalla ja kaiken avoimen informaation voi integroida siihen - jos tieto on saatavilla internet-selaimeen, sen voi yhdistää ratkaisuun. On mahtavaa, että ratkaisu saadaan julkisiin tiloihin - sen käyttöönotto on suuri edistysaskel julkisen sektorin digiloikassa”, sanoo Empathic Building -ratkaisun isä Tomi Teikko Tiedolta.

Tampereen teknillinen yliopisto ottaa työkalun tutkimuskäyttöön 

Tampereen teknillinen yliopisto ottaa Empathic Building -ratkaisun käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Yliopisto näkee ratkaisun tuovan sille uusia mahdollisuuksia erityisesti tutkimuksen saralla. 

”Tiedon Emphatic Building Core -ratkaisu auttaa meitä testaamaan algoritmejamme aidoissa ympäristöissä. Se mahdollistaa myös tekemään nopeita kokeiluja niin tutkijoiden, yritysten kuin opiskelijoidenkin projekteissa kokeilukulttuurin mukaisesti”, kertoo dekaani Mika Grundström Tampereen teknillisestä yliopistosta.    

”Tampereen teknillinen yliopisto ja Tieto ovat tehneet strategista tutkimusyhteistyötä tekoälyn ja Big Data -ratkaisujen alueilla vuodesta 2015 lähtien Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön (NSF) CVDI-keskuksen puitteissa (Center for Visual and Decision Informatics). Älykkäät rakennukset ovat tärkeässä roolissa sekä CVDI-keskuksen tutkimuksessa että Tiedon ja Business Finlandin rahoittamassa VIRPA-D-hankkeessa”, kertoo CVDI:n Suomen toimipisteen johtaja, professori Moncef Gabbouj signaalinkäsittelyn laboratoriosta. 

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Tomi Teikko, Tieto Empathic Building -ratkaisun isä, tomi.j.teikko@tieto.com, 040 500 9400

Tiedon viestintä, news@tieto.com, 040 570 4072

Teemu Lehtinen, KIRA-digin digipäällikkö, teemu.lehtinen@kiradigi.fi, 040 456 6108

Mika Grundström, dekaani, Tampereen teknillinen yliopisto, mika.grundstrom@tut.fi, 050 554 2343

Lisätietoa toimijoista:

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

KIRA-digi-hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto. www.kiradigi.fi

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 uudeksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ne muodostavat uuden korkeakouluyhteisön, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.  www.tuni.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä