noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto selvitti: Pohjoismaalaiset nuoret huolettomia salasanojensa kanssa, suomalaiset ruotsalaisia tarkempia

18 joulukuuta 2018

Suomalaiset ja ruotsalaiset nuoret ovat sangen huolettomia verkkopalveluiden salasanojensa kanssa. Suomalaisnuorista lähes neljännes ja ruotsalaisnuorista yli puolet ei koskaan vaihda salasanaansa verkkopalveluissa. Lisäksi saman salasanan käyttö eri digipalveluissa on erittäin yleistä. Yleisesti suomalaiset ovat ruotsalaisia tarkempia salasanojensa kanssa, mutta verkkorikollisille juuri heikoimmat lenkit tarjoavat kullankaivuumahdollisuuksia.

Tiedon Tietoturvabarometri selvitti Suomessa ja Ruotsissa kuluttajien näkemyksiä tietoturvasta, mukaan lukien verkkopalveluiden salasanojen käyttö. Suomalaisnuorista (18-29-vuotiaat) 24 % ei koskaan vaihda salasanaansa usein käyttämissään verkkopalveluissa. Lisäksi 65 % käyttää samaa salasanaa useammassa kuin yhdessä verkkopalvelussa, ja 18 % käyttää samaa salasanaa työssä ja yksityishenkilönä. Ruotsissa lukemat ovat selvästi huonommat. 18-29 -vuotiaista ruotsalaisista 57 % ei koskaan vaihda salasanaansa, ja jopa 84 % käyttää samaa salasanaa useammassa kuin yhdessä verkkopalvelussa. Lisäksi 24 % käyttää samaa salasanaa työssä ja yksityishenkilönä.

Lukemat ovat huolestuttavia. Huoleton suhtautuminen salasanoihin altistaa identiteettivarkauksille, jotka muun muassa Tilastokeskuksen mukaan ovat Suomessakin kasvussa. Digitalisoituminen vaatii kuluttajilta ja kansalaisilta digitaalisia kansalaistaitoja yhtä lailla kuin palveluiden tarjoajilta vahvaa tietoturvaa ja -suojaa.

”Salasanat ovat nykyajan kultaa. Rikolliset hankkivat niitä verkossa, ja niitä ostetaan, myydään ja vaihdetaan. Näin digiaikana, kun kaikki liittyy kaikkeen, heikoin lenkki ratkaisee. Yksi heikko salasana, jota joku meistä käyttää kaikissa digipalveluissaan ja/tai väärässä paikassa, avaa pahimmillaan ovet tuhansien käyttäjien tileille ja tietoihin. Jokainen meistä on osaltaan vastuussa digipalveluiden luottamuksen nostamisesta”, sanoo Tiedon tietoturvaliiketoiminnan johtaja Markus Melin.

Yleisesti ottaen suomalaiset ovat ruotsalaisia huolellisempia salasanojensa suhteen. Kun ruotsalaisista 70 % käyttää samaa salasanaa useammassa kuin yhdessä verkkopalvelussa, suomalaisista näin tekee 51 %. Lisäksi ruotsalaisista 46 % ei koskaan vaihda salasanaansa usein käyttämissään verkkopalveluissa, suomalaisista sitä ei koskaan vaihda 27 % - tässä suomalaisnuoret poikkeavat edukseen, kun suomalaisista nuorista miehistä vain 14 % ei koskaan vaihda salasanaansa. Yleisesti ruotsalaisista 16 % käyttää samaa salasanaa työssä ja yksityishenkilönä, suomalaisista 12 %.

”Suomalaiset ovat verkossa ruotsalaisia varovaisempia salasanojensa kanssa. Käänteisesti ajatellen suomalaisten varovaisuus mahdollisesti hidastaa verkkopalveluiden yleistymistä. Tulemme luottamuksen rooliin ja sen välttämättömyyteen digitaalisissa palveluissa. Tässä salasanat tuppaavat olemaan se heikoin lenkki. Seuraava askel voisikin olla biometrisen tunnistautumisen yleistyminen, kun nykyiset päätelaitteet alkavat sitä mahdollistaa – sormenjälkien, kasvojentunnistuksen tai verkkoskannauksen avulla. Mutta ennen näiden yleistymistä on helpompiakin arkikeinoja tehdä salasanoista sellaisia, että verkkorikollisten toiminta vaikeutuu. Jokaisen pitää kantaa kortensa kekoon”, Melin jatkaa.

Käytännön vinkkejä salasanojen kanssa toimimiseen tietoturvallisesti.

Vahva salasana. Vaihda salasanaa säännöllisesti, älä käytä samaa salasanaa useissa palveluissa. Useissa palveluissa on jo nykyisin järjestelmä, joka kertoo, kun salasana on riittävän turvallinen.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Verkkopalveluiden salasanoja ostetaan ja myydään pimeillä markkinoilla. Vaihtamalla salasanaa säännöllisesti ja käyttämällä kaksivaiheista tunnistautumista nostat kynnystä omien salasanojesi väärinkäyttöön.

Eri salasana joka palveluun. Hyödynnä salasanageneraattoreita, joiden avulla voit luoda monimutkaisia salasanoja. Älä käytä omaa tai perheenjäsenten syntymäaikaa tai muita itsellesi tärkeitä numeroita salasanoina. Salasanojen hallintaan on tarjolla useita sovelluksia joko erillisinä tai suoraan käyttöjärjestelmässä.

Eriytä siviiliminä työminästä myös salasanojen osalta. Älä käytä samoja salasanoja työsovelluksissa ja yksityishenkilönä käyttämissäsi palveluissa.

Tiedon Tietoturvabarometri kerää Suomessa ja Ruotsissa kuluttajien näkemyksiä tietoturvasta ja -suojasta. Selvityksen toteuttivat Tiedon toimeksiannosta tutkimuslaitokset Sifo (Ruotsi) ja Kantar TNS (Suomi) ajanjaksolla 19.-29.10.2018. Vastaajien ikäjakauma oli 18-79, ja vastaajia oli kaikkiaan 2 107, joista Suomessa 1 105 ja Ruotsissa 1 002. Selvityksen virhemarginaali on +/-5 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:

Markus Melin, tietoturvaliiketoiminnan johtaja, Tieto, 0400 941 121, markus.melin (at) tieto.com

Tiedon viestintä, news (at) tieto.com, 040 570 4072 

Tiedon tietoturvabarometri (englanniksi): https://campaigns.tieto.com/SecurityBarometer2018

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä