noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ainutlaatuinen kokeilu osoitti: metsäteiden parannustöihin lisäpotkua 3D-mallinnuksella

13 joulukuuta 2018

Ainutlaatuisessa pilottikokeilussa Suomen metsäkeskus, Tieto ja Geotrim kartoittivat metsäteiden kuntoa uudella laserkeilausmenetelmällä, jossa metsäteistä saadaan lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa. Menetelmällä saadaan näin entistä tarkempaa tietoa metsäteistä ja niiden kunnosta. Tämä tehostaa esimerkiksi teiden perusparannustöiden suunnittelua ja kunnostustöiden toteutusta.

Pilottikokeilussa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa infrarakentamisessa käytettävää laserkeilaukseen perustuvaa mobiilikartoitusmenetelmää metsäteiden kartoittamiseen. Samalla selvitettiin, miten kerättyä dataa ja siitä jalostettua tietoa voidaan hyödyntää metsäteiden perusparannuksen suunnittelussa sekä metsäteiden tarkastuksen ja omavalvonnan digitalisoinnissa. Kokeilu toi myös tietoa koneohjauksen hyödyntämisestä metsäteiden rakentamisessa.

”Metsäteiden kunto on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina puuhuollon turvaamisen näkökulmasta. Pilottikokeilumme tulokset ovat erittäin lupaavia, ja saimme käyttökelpoista aineistoa muun muassa metsäteiden kunnon tarkistamiseen ja parannustöitä varten”, kertoo projektipäällikkö Jussi Pasanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäteiden kuntoa selvitettiin laserkeilauksella, jossa laserkeilain kiinnitettiin autoon ja kauko-ohjattavaan drone-lennokkiin. Pilotti toteutettiin viidellä metsätiellä Lapuan ja Kauhavan alueella viime keväänä. Metsäteiltä kerätystä keilaus- ja kuvausaineistosta erottuvat hyvin esimerkiksi syvät ajourat ja muut tienkäytöstä aiheutuneet vauriot kuten kuopat ja painaumat sekä roudan kohottamat kivet. Aineiston ja paikkatieto-ohjelmien avulla voidaan mitata esimerkiksi tien sorastusleveyttä ja selvittää, onko metsätien kääntöpaikka riittävän leveä puunkuljetusautoille.

Puutavarakuljetukset tehokkaammaksi paremman datan avulla

Laserkeilausmenetelmällä kerättyä aineistoa ja kuvatietoa metsäteistä voidaan käyttää jatkossa moniin tarkoituksiin. Aineistosta erottuvat metsätien ongelmakohdat ja niiden tarkka sijainti, mikä helpottaa tien perusparannustöiden suunnittelua ja käytännön toteutusta.

“Kartoitusmenetelmällä saadaan metsätiestä suuri määrä dataa, josta voidaan tuottaa automaattisesti eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa tietoa. Datasta voidaan kaivaa esille esimerkiksi kunnostusta kaipaavat metsätien kohdat, puun kuljetusten kannalta ongelmalliset metsätien paikat ja näin tehostaa puutavarakuljetuksia. Tai datasta voidaan tuottaa visuaalinen videoesitys tiekunnan kokoukseen metsätietä koskevan päätöksenteon tueksi”, sanoo Juha Malinen, Senior Consultant Tiedolta.

Aineisto hyödyttää myös puutavarakuljetusten suunnittelua tulevaisuudessa, sillä puunkuljetuskaluston automaatioajoa varten tarvitaan tarkkaa paikkatietoaineistoa metsätieverkostosta. Metsäteiden laserkeilaus on yksi mahdollinen menetelmä tämän tiedon tuottamiseen. 

Metsäteiden kuntokartoituksen uusia menetelmiä on kokeiltu osana hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Lisätietoa hankkeesta https://mmm.fi/metsatieto-ja-sahkoiset-palvelut

Lisätietoja:

Juha Malinen
Senior Consultant
Tieto Oyj
+358 40 837 8967

juha.malinen@tieto.com

Jussi Pasanen
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
+358 50 314 0402
jussi.pasanen@metsakeskus.fi

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. www.metsakeskus.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä