noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Väestön terveys ja hyvinvointi

Lifecare Pulssi visualisoi tärkeimmät tilannetiedot ja mittarit sekä tarjoaa työkalun terveyden ja hyvinvoinnin, palvelunkäytön ja kulujen analysointiin väestötasolla.

Väestön terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarve hallita väestötason terveyttä ja hyvinvointia paremmin kohdennetun ja ennaltaehkäisevämmän hoidon toteuttamiseksi. Lifecare Pulssi on toiminnan johtamisen työkalu, joka antaa kattavan yleiskuvan toiminnan nykytilasta, kehityksestä ja ennusteista.

Ratkaisu tuo läpinäkyvyyttä väestön hyvinvoinnin kokonaiskuvaan, auttaa riskiryhmien tunnistamisessa ja mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimet. Ammattilaisilla on edellytykset tarjota ennakoivasti parempaa hoitoa ja kohdennettua palvelua, organisaation toiminta tehostuu ja kustannukset pysyvät kurissa. Yksilötasolla saavutetaan merkittäviä terveyshyötyjä ja parempaa elämänlaatua.

Joonas Mäkinen

Area Product Owner, Business Intelligence & Analytics

Hyödyt

Alueen väestön terveys- ja hyvinvointitiedot mahdollistavat tehokkaan sote-johtamisen.

Näkyvyys terveystilanteeseen

Alueen väestön terveys- ja hyvinvointitiedot mahdollistavat tehokkaan sote-johtamisen.

Ennakoivilla palveluilla terveyshyötyjä ja kustannussäästöjä.

Palvelujen kohdentaminen

Ennakoivilla palveluilla terveyshyötyjä ja kustannussäästöjä.

Hoidon ja palvelun tulosten sekä vaikutusten mittaaminen ja seuranta.

Vaikutusten mittaaminen

Hoidon ja palvelun tulosten sekä vaikutusten mittaaminen ja seuranta.

Lifecare Pulssi visualisoi tärkeimmät tilannetiedot ja mittarit

Ratkaisu tarjoaa työkalun terveyden ja hyvinvoinnin, palvelunkäytön ja kulujen analysointiin väestötasolla.

Tutustu demoon

Tärkeimmät ominaisuudet:

Väestön terveys

Väestön terveys -näkymä tarjoaa mittaritiedot alueen uusista diagnooseista ja niiden määrän kehityksestä, organisaation suorituskykymittarit, valittujen diagnoosien maantieteellisen jakauman, trendikuvaajan sekä potilasjakauman.

Organisaatio

Organisaatio-näkymä on johdon työpöytä, joka tarjoaa yleiskuvan sairaalan/ organisaation nykytilasta, kehityksestä ja tulevasta ennusteesta. Se tukee pidemmän tähtäimen suunnittelua ja peilaa aiempien toimenpiteiden vaikutusta nykytilaan.

Väestön hyvinvointi

Väestön hyvinvointi -näkymän tiedot perustuvat Lifecare Sosiaalihuolto -järjestelmän tietoihin. Näkymä vastaa kansallisia sosiaalihuollon määrityksiä. Organisaatiossa tulee olla käytössä sosiaalihuollon palvelutehtävät, palveluluokitus ja palveluprosessit.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä