noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Hajautettu energiajärjestelmäratkaisu (DES)

Uudista energialiiketoimintasi ja ole mukana uusiutuvan energian asiakaskeskeisessä ekosysteemissä

Tunnista hajautettujen energiaresurssien mahdollisuudet

Maailma muuttuu ja energia tuotetaan yhä useammin uusiutuvilla energianlähteillä. Nyt on aika varmistaa hajautettujen energiapalveluiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, sillä myös muut toimialat, kuin energiasektori, voivat luoda niiden avulla uutta liiketoimintaa.

Tiedon hajautetun energiajärjestelmän ratkaisu (Tieto Distributed Energy Solution, DES) tarjoaa kokonaisvaltaisen, reaaliaikaisen yleiskuvan toiminnoistasi – aina suuremman mittaluokan yksiköistä pienen mittakaavan hajautettuihin energiaresursseihin saakka. Ratkaisu auttaa hajautetun energialiiketoiminnan hallinnassa ja lisää energiaresurssien ansaintamahdollisuuksia. Auta myös kuluttajia tunnistamaan älykkäiden energiaresurssien edut ja innosta heitä osallistumaan uuteen ekosysteemiin ja sen tuottamiin älykkäisiin palveluihin.

Matti Seppänen

Head of New Energy Services

Hajautettu energiajärjestelmäratkaisu

DES mahdollistaa ja edistää energiamarkkinoiden muutoksia. Se on operatiivinen liiketoiminta-alusta, jossa yhdistyvät resurssit ja ekosysteemin toimijat erilaisten hajautettujen energiaresurssien ja niihin liittyvien palvelujen hallintaa varten.

Lataa whitepaper

Hajautettu energiajärjestelmäratkaisu rakennuksille

Energiamarkkinoiden muutokset johtuvat uusiutuvien energialähteiden ja niihin liittyvien teknologioiden, sähkönsiirron sekä energian varastoinnin digitalisoinnista. Rakennukset käyttävät noin 30 – 40 % koko Pohjoismaiden energiasta. Kuinka saavutetaan tehokas ja kestävään kehitykseen perustuva rakennuksen energianhallinta?

Lataa whitepaper

Ajankohtaista

Lumme Energian, Etelä-Savon Energian ja Tiedon energiaratkaisu pienentää päästöjä ja energialaskua - ensimmäisenä Suomessa

Optimoi energiankulutus, tuota kustannustehokkaita ja älykkäitä palveluja kiinteistöihin, sähkön mikrotuotantoon ja sähköautojen lataamiseen

Tutustu ratkaisuun

Committed Community: Tieto, Fortum, Wärtsilä, St1 ja Demos Helsinki

Tavoitteena muutos. Kuinka tuotamme, välitämme ja käyttämme energiaa.

Lue lisää tavoitteistamme

Vierasblogi: Hajautetut energiajärjestelmät muuttavat suhtautumisemme sähköön

Tuleeko sähköstä avoimesti ja automaattisesti käytettävä hyödyke erilaisille markkinoille?

Lue lisää

Hajautettu energiajärjestelmäratkaisu (DES)

Energiavarastoista kulutuksen seurantaan - päivitys uuden sukupolven skaalautuviin ja älykkäisiin energiajärjestelmiin

Katso video

Mitä tapahtuu pohjoismaisilla energiamarkkinoilla?

Yhteensä 80 energian myynti- ja jakeluyhtiön päättäjää vastasi Tiedon pohjoismaisia energiamarkkinoita koskevaan tutkimukseen.

Lataa tutkimustulokset

Ratkaisun edut

Kasvata uusiutuvien ja luontoystävällisten energialähteiden käyttöä

Taistele ilmastonmuutosta vastaan

Kasvata uusiutuvien ja luontoystävällisten energialähteiden käyttöä

Käännä hajautetut energiaresurssit tulovirraksi

Ansaitse

Käännä hajautetut energiaresurssit tulovirraksi

Virtuaalinen näkymä koko arvoketjusta

360º näkymä

Virtuaalinen näkymä koko arvoketjusta

Avaintoiminnot

Hajautettujen energiapalveluiden hallinta

Ratkaisun ydinmoduli. Mahdollistaa energiaresurssien dokumentoinnin, monitoroinnin, hallinnan ja aggregoinnin muodostaen energiamarkkinoilla käytettävän virtuaalivoimalaitoksen.

Yhdistettävyys

DES on moduläärinen integraatioalusta, johon voidaan yhdistää erilaisia olemassa olevia ratkaisuja mukaan lukien IoT-alustoja ja pilvipalveluja.

Modulaarisuus

DES on yhdistettävissä muihin Tiedon palveluihin kuten: Tieto Smart Utility älykkäät kenttäpalvelut, Asiakas 360 sekä muihin energialiiketoiminnan asiakaspalveluratkaisuihin.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä